Köyliö-seuran Kuva-hanke valittu Vuoden kotiseututeoksi

9.8.2013 Tiedote

Suomen Kotiseutuliitto on valinnut Vuoden kotiseututeoksi Köyliö-seuran Köyliön Upeat Kuvat Arkistoon KUVA-hankkeen. Hauho-Seuran Lasten perinnepäivälle myönnettiin kunniamaininta.

Valokuvaaja Jaakko Ojala on lahjoittanut Köyliö-aiheiset valokuvansa KUVA-arkistoon. Kuva: Jaakko Ojala.
Valokuvaaja Jaakko Ojala on lahjoittanut Köyliö-aiheiset valokuvansa KUVA-arkistoon. Kuva: Jaakko Ojala.

Neljä ja puoli vuotta kestäneessä KUVA-hankkeessa kerättiin Köyliön valokuvia, skannattiin ne digitaalimuotoon ja tallennettiin palvelimelle. Lopputuloksena on yli 8 000 valokuvaa käsittävä sähköinen arkisto, joka on kaikkien halukkaiden käytettävissä.

Valintaraadin mielestä Köyliö-seuran toteuttama, monivuotinen ja mittava hanke on erinomainen osoitus kotiseudun kulttuuriperinnön vaalimisesta ja sen levittämisestä ajanmukaisia välineitä käyttäen laajalle yleisölle. Kuvien keruu – ovelta ovelle käyden sekä hankkeen 40 koulutustilaisuutta – lisäsi tietoisuutta paikallisesta kulttuuriperinnöstä ja sen arvosta sekä opetti monille tietoja ja taitoja perinteen, tässä tapauksessa valokuvien, keräämisestä ja tallentamisesta.

Hanke oli myös innovatiivinen, sillä mallia vastaavalle toiminnalle ei ollut. Hankkeessa toimi myös nuoria, ja asiantuntija-apua saatiin Museovirastolta ja Satakunnan museolta.

Palkinnon vastaanottivat hankkeen vetäjät Leena Järnfors, Kalevi Salmi ja Jaakko Ojala perjantaina 9. elokuuta Seinäjoen Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä.

Arkiston osoite on www.koylio-seura.fi/Kuva.

Kunniamaininta Hauho-Seuran Lasten perinnepäivälle

Hauho-Seura on järjestänyt kunniamaininnan saaneen Lasten perinnepäivän kolmena vuonna peräkkäin. Perinnepäivät on pidetty Vuolijoen kylässä Syrjäsen tilalla, joka täyttää kaikki perinteisen maalaismummolan kriteerit. Iso pihamaa, punainen tupa ja perinteiset piharakennukset aitta, navetta, sauna ja riihi keskellä hyvin hoidettua hyötypuutarhaa luovat puitteet tapahtumalle, jossa lapset saavat kiireettömästi tutustua entisajan töihin ja elämänmenoon.

Päivän ohjelma koostuu erilaisista työkokeiluista, leikistä, musiikista, saduista, ”pienestä yksinkertaisesta väsäämisestä”, kuten esittelyssä kerrotaan. Monipuolisuudessaan ja käden taitojen korostamisessaan Lasten perinnepäivä on oiva esimerkki arvostettavasta kotiseututeosta.

Kunniamaininnan vastaanottivat hankkeen keskeiset puuhaihmiset Pirkko Nurminen ja Jorma Paavolainen.

Kotiseutupäivät Seinäjoen rytmissä

Valtakunnallisia kotiseutupäiviä vietetään tänä vuonna Seinäjoella 8.–11. elokuuta teemaotsikolla Rytmi yhdistää. Etelä-Pohjanmaata yhdistää seudulle tärkeän rytmimusiikin lisäksi omaleimainen maiseman, arkkitehtuurin ja elämän rytmi.

Suomen Kotiseutuliitto on etenkin paikallista kulttuuriperintöä ja kotiseututoimintaa vaaliva keskusjärjestö, jonka jäseninä on 642 kotiseutu- ja kaupunginosayhdistystä, lukuisia alueellisia kotiseutujärjestöjä, kaikki maakuntien liitot ja joka kolmas Suomen kunnista.

 

 

Lisätietoja:

Valintaraadin puheenjohtaja Pia Puntanen, puh. 050 311 70 18 etunimi.sukunimi@surffi.fi

Kuva-hankkeen vetäjä Leena Järnfors puh. 0400 528 149, etunimi_sukunimi@luukku.com

www.seinajoki.fi/kotiseutupaivat