Koulutusta nuorten kohtaamiseen ja innostamiseen

15.2.2022 Uutinen

Miten innostaa ja sitouttaa nuoria toimintaan? Mitä on digitaalinen nuorisotyö? Entä miten kulttuuriperinnöstä tehdään koukuttavaa? Tule kuuntelemaan asiantuntijoiden vinkkejä ylisukupolviseen kohtaamiseen ja kulttuuriperinnön houkuttelevuuden lisäämiseen.

Mestarit & kisällit -toiminnan järjestämä etäkoulutus on tarkoitettu kaikille Mestarit & kisällit -verkostossa mukana oleville, jokaiselle ylisukupolvista kotiseutu- ja kulttuuriperintötyötä tekevälle, sitä suunnittelevalle tai aiheesta kiinnostuneelle.

Koulutus järjestetään tiistaina 1.3. klo 17-19 etäyhteydellä Teamsissa. Koulutuksen ohjelma on seuraava:

Riina Koivisto: Mitä on Mestarit & kisällit -toiminta?
Daniela Orädd: Kokemuksia ja vinkkejä ylisukupolviseen toimintaan.
Andreas Koivisto: Koukuttava kotiseututyö
Minna Ilva: Digitalisoituva kulttuurimme ja itseilmaisun mahdollisuudet 

Tilaisuuden alussa Kotiseutuliiton hankekoordinaattori Riina Koivisto esittelee lyhyesti Mestarit & kisällit -hanketta. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, yhteisöpedagogi (AMK) Daniela Orädd Kinaporin palvelukeskuksesta kertoo, kuinka nuoret saadaan innostumaan ja sitoutumaan yhteiseen toimintaan. Vantaan kaupunginmuseon arkeologi ja Vantaa-Seuran puheenjohtaja selvittää omassa puheenvuorossaan, kuinka kulttuuriperintöä ja menneisyyttä voidaan esitellä lapsille ja nuorille kiinnostavalla tavalla. Päätöspuheenvuorossa toiminnanjohtaja Minna Ilva Verkestä tulee kertomaan digitaalisuuden mahdollisuuksista nuorisotyössä.

Puheenvuorojen jälkeen on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja tilaisuuden loppuun on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle.

Koulutus on kaikille osallistujille ilmainen eikä ennakkoilmoittautumista vaadita. Koulutus järjestetään etäyhteydellä Teamsissa. Suora osallistumislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Mestarit & kisällit -ryhmiä toimii yli 30

Mestarit & kisällit -toiminta on ylisukupolvista kotiseutu- ja kulttuuriperintötyötä, jossa ikäihmiset ja nuoret kohtaavat yhdessä tekien ja kokien. Toiminnassa on tärkeää mestarin ja kisällin vuorojen vaihtuvuus sekä yhteissuunnittelu. Koronapandemia on muuttanut tai siirtänyt monen ryhmän toimintaa, mutta parhaillaan toimintaa toteutetaan tai ollaan toteuttamassa 12 maakunnassa ja yli 30 ryhmässä.

Ryhmien toimintaa tukee Kotiseutuliiton hankekoordinaattori. Mestarit & kisällit -verkostoon kuuluville on tarjolla myös mm. etäkahvitilaisuuksia verkostoitumiseen ja vinkkien jakamiseen. Seuraava etäkahvitilaisuus järjestetään to 17.2. klo 15–16, jonka yhteisenä aiheena on erityisesti viestintä.

Voit lukea lisää toiminnasta Mestarit & kisällit toiminnan hankesivulta: https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/mestarit-ja-kisallit/

Lisätietoja antaa hankekoordinaattori Riina Koivisto, riina.koivisto@kotiseutuliitto.fi.

Kuva: Susanna Kekkonen/Noon.

Kuva: Susanna Kekkonen/Noon.