Koulutusta Kaakkois-Suomen paikallismuseoille

15.11.2018 Tiedote
Lappeenrannan Linnoitus. Kuva: Riina Nurmio.

Suomen sadat paikallismuseot muodostavat koko maan kattavan, matalan kynnyksen kulttuuripalveluiden verkoston, jonka tapahtumista, näyttelyistä ja muusta toiminnasta nauttii valtava määrä ihmisiä. Monissa paikallismuseoissa toivotaan koulutusta tukemaan paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämistä ja esille tuomista.

Suomen Kotiseutuliiton suunnittelema koulutus paikallismuseotoimijoille vastaa tähän tarpeeseen. Koulutus tarjoaa eväitä paikallismuseon hoitamiseen, keinoja oman museon kehittämiseen sekä vertaistukea muilta paikallismuseotoimijoilta. Kolmepäiväinen koulutus järjestetään alkuvuodesta 2019 Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

Kotiseutuliitto järjestää koulutuksen yhdessä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntamuseoiden kanssa. Koulutus on osa kymmenen koulutuksen kierrosta, joka alkoi syksyllä 2018 ja kestää vuoden 2019 loppuun. Koulutusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Museotyön perusteita ja oman museon kehittämistä

Koulutuksessa käydään läpi museotyön perusteita, kuten kokoelmien hoitoa, näyttelyiden rakentamista, yleisötyötä sekä viestintää ja markkinointia. Koulutuksessa jaetaan myös paikallismuseokentän onnistumisia, innostetaan jatkamaan vapaaehtoistyötä oman museon parissa ja pyritään löytämään oman museon vahvuudet.

Koulutukseen kuuluu myös oman museon kehittämiseen keskittyvä työpaja sekä muuta yhdessä oppimista. Kouluttajina toimivat museoalan asiantuntijat Suomen Kotiseutuliitosta ja maakuntamuseoista.

Ilmoittautuminen Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson paikallismuseonhoitajien koulutukseen on juuri alkanut. Koulutus maksaa 60 euroa museolta, ja koulutukseen voi osallistua 1-2 henkilöä jokaisesta museosta ilmoittautumistilanteen mukaan. Mukaan mahtuu 20 osallistujaa.

Koulutuskierros jatkuu keväällä muun muassa Oulussa, Hämeenlinnassa ja Helsingissä.

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson koulutus paikallismuseonhoitajille:

• Kouvola ja Lappeenranta: 18.–19.1.2019 ja 1.2.2019., ilmoittautuminen ja lisätiedot täällä.

Lue lisää koulutuksesta: https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/paikallismuseonhoitajan-koulutus/

Lisätietoja: Suunnittelija Jonina Vaahtolammi, Suomen Kotiseutuliitto, jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi, puh. 09-612 63229

 

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.