Koulutuskiertue paikallismuseoille saapuu Uudellemaalle

28.2.2019 Uutinen
Uudenmaan koulutus järjestetään Helsingin kaupunginmuseossa. Kuva: Maija Astikainen, Helsingin kaupunginmuseo.

Syksyllä käynnistynyt koulutuskierros paikallismuseonhoitajille kiertää Suomea ahkerasti kevään aikana. Huhtikuussa kolmepäiväinen koulutus järjestetään Helsingissä.

Suomen sadat paikallismuseot tekevät arvokasta työtä paikallisen kulttuuriperinnön parissa, mutta museoissa on toivottu pitkään koulutusta. Suomen Kotiseutuliiton suunnittelema koulutus tarjoaa lisää eväitä paikallismuseon hoitamiseen, keinoja oman museon kehittämiseen sekä vertaistukea muilta paikallismuseotoimijoilta.

Kotiseutuliitto järjestää Helsingin koulutuksen yhdessä Uudenmaan maakuntamuseoiden kanssa. Koulutusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koulutuksista tietoa ja vertaistukea

Koulutuksessa kuullaan paikallismuseoiden roolista ja kulttuuriperinnöstä, kokoelmien hoidosta, yleisötyöstä ja tapahtumista sekä viestinnästä ja markkinoinnista. Koulutukseen kuuluu myös työpajoja sekä kirjallinen oppimistehtävä. Merkittävässä roolissa koulutuksessa on myös vertaistuki muilta paikallismuseonhoitajilta.

Koulutukseen voivat osallistua sekä vapaaehtoistoimijat että virkatyönään paikallismuseoasioita hoitavat. Koulutus maksaa 60 euroa museolta, ja koulutukseen voi osallistua 1-2 henkilöä jokaisesta museosta ilmoittautumistilanteen mukaan. Osallistumismaksu kattaa koulutuksen materiaalit sekä ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Ilmoittautuminen Helsingin koulutukseen on juuri alkanut, ilmoittaudu pian mukaan.

 

Uudenmaan koulutus paikallismuseonhoitajille:

• Helsinki: 5.–6. ja 18.4., ohjelma, ilmoittautuminen ja lisätiedot.

Lue lisää koulutuksesta: https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/paikallismuseonhoitajan-koulutus/

Lisätietoja: Suunnittelija Jonina Vaahtolammi, Suomen Kotiseutuliitto, jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi, puh. 09-612 63229

 

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.