Kotoutumista yhteisen pöydän ympärillä

10.5.2019 Uutinen

Kotiseutuliiton Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hanke oli yhteisen pöydän ympärillä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian opiskelijoiden kanssa 8.5., kun yhteisessä ideariihessä kerrottiin ja kuulosteltiin ajatuksia omalle kotiseudulle kotoutumiseksi.

Opiskelijoilta koottiin näkemyksiä siitä, miten ja missä ihmiset ja kulttuurit voisivat kotiseudulla kohdata sekä millaista yhteistä tekemistä toivotaan. Kaupunginosayhdistykset puolestaan kertoivat, millaista toimintaa eri puolilla Espoota jo on tarjolla ja miten siihen voi osallistua. Ideariiheen osallistui yhteensä noin sata Omnian opiskelijaa tai henkilökuntaan kuuluvaa. Osallistuneista opiskelijoista valtaosa oli ensimmäisen tai toisen polven maahanmuuttajia. Omnian opiskelijakunta on kulttuurisesti varsin monimuotoista. Se näkyy ja kuuluu esimerkiksi oppilaitoksessa puhuttujen äidinkielten rikkautena.

Puhetta ja tekstiä pulppusi, kun noin sata Omnian opiskelijaa ja henkilökuntaan kuuluva osallistui Kotiseutuliiton ideariiheen. Kuva: Marika Punamäki.

Asuinalueesta kotiseuduksi

Keskeinen huomio ideariihestä on se, että Espooseen muualta Suomesta tai maailmalta muuttaneet opiskelijat kaipaavat koulunkäynnin lisäksi myös paljon muuta elämäänsä. Sosiaaliset kontaktit, harrastukset, (paikallis)kulttuuri, yhteinen tekeminen – vasta niiden myötä uusi asuinalue voi muuttua hiljalleen uudeksi kotiseuduksi. Oppilaitoksen ulkopuolinen tekeminen auttaa tietysti paikkaan ja paikkakuntaan kiinnittymisessä, mutta samalla se tukee opintojen jatkamista ja etenemistä, opiskelumotivaatiota ja yleistä elämänlaatua ja -hallintaa. Kolmannella sektorilla ja kotiseutuyhdistyksillä voi siis olla merkittävä rooli myös tässä mielessä koulutuksen ja kotoutumisen tukena.

Ruokaa, roskia ja ruumiinkulttuuria

Yhteisen ruuanlaiton ja aterioinnin toiveita esittivät etenkin muualta paikkakunnalle muuttaneet ja yksin asuvat opiskelijat. Yhteisen pöydän ympärille kokoontuminen onkin kotoutumisessa avainasemassa. Roskienkeruutalkoita, höntsäliikuntaa, myyjäisiä, naapurien tuntemista, kohtaamista – ihan tavallisia ja toteutettavissa olevia toiveita nuoret nostivat esiin. Kaupunginosayhdistysten ja muiden toimijoiden yhteistyöllä monia näistä voidaan tehdä todeksi, koska kaikilla on oikeus kotiseutuun.

Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hankkeessa edistetään asukaslähtöistä kotoutumista luomalla kohtaamisia ja vuoropuhelua maahanmuuttajien ja kaupunginosayhdistysten toimijoiden välille. Hanketta koordinoi Suomen Kotiseutuliitto kumppaneinaan Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry, Espoon kaupunki ja Omnia. Toiminnan rahoittaa OPH ja sen toteuttavat espoolaiset kaupunginosayhdistykset.

 

Lisätietoja tilaisuudesta ja Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hankkeesta: koordinaattori Marika Punamäki, marika.punamaki@kotiseutuliitto.fi, p. 041 319 3720.