Kotiseutuyhdistykset ovat kestävän kehityksen kulmakiviä

24.9.2020 Uutinen
Nuoria näyttelemässä museon edustalla.
Lähitapahtumat ovat kestävää kehitystä monella tavalla. Ne mm. vahvistavat yhteisöllisyyttä ja vähentävät tarvetta matkustaa muualle kulttuuritapahtumiin.  Kuvassa Vuoden kotiseutuyhdistys Hankasalmen Kotiseutuyhdistyksen järjestämän Hankasalmipäivän 2017 kuvaelma Martta-Suomi-neito. Kuva: Hankasalmen Kameraseura.

Tällä viikolla vietetään Euroopan kestävän kehityksen viikkoa. Viikon teema on tänä vuonna globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030. Suomessa tätä globaalia ohjelmaa toteutetaan monin eri tavoin.

Yksi tapa on tehdä kestävän kehityksen toimenpidesitoumus. Myös Suomen Kotiseutuliiton toiminnassa kestävä kehitys on yksi strategian kulmakivistä.

Kotiseututyö on ytimeltään kestävyyttä tukevaa

Vaikka kestävän kehityksen edistämiseksi tehdään päätöksiä ja asetetaan tavoitteita kansainvälisesti tai kansallisella tasolla, ne koskevat toden totta meistä jokaista. Päätöksillä ja tavoitteilla on merkitystä vain silloin, kun ne huomioidaan ja eletään todeksi paikallisella tasolla.

Juuri tämä on kotiseututyön sydäntä: paikallisten ominaispiirteiden vaaliminen ja kestävä kehittäminen tukee sosiaalista, kulttuurista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä. Hyvä me!

Sitoumus2050 kattaa monia osa-alueita

Suomessa Sitoumus2050-nimellä tutuksi tulleessa yhteiskuntasitoumuksessa eri toimijat sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä konkreettisin teoin kaikessa työssään. Sitoumuksen tavoitteet kattavat kestävän kehityksen laajasti, esimerkiksi ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin, terveyden ja kestävän talouden sekä kestävien elämäntapojen edistämisen näkökulmista.

Kaikki sitoumukset, myös Kotiseutuliiton kulttuuriympäristösitoumus, löytyvät yhteisestä tietokannasta www.sitoumus2050.fi.

Kestävä kehitys kotiseututyössä

Kotiseutuliiton luonnoksessa vuoden 2021 toimintasuunnitelmaksi kestävä kotiseutu on yksi toiminnan päälinjoista. Ensi vuonna mm. aloitetaan kestävän kehityksen määrittely kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön näkökulmasta, pidetään asiaa esillä vaikuttamistyössä sekä edistetään kestävää korjausrakentamista.

Myös monet muut kotiseututoimijat kantavat kortensa kekoon kestävän kehityksen puolesta. Kotiseutuliiton verkkosivuille on ryhdytty kokoamaan tietoa kestävän kehityksen teemoista eri tyyppisten kotiseututoimijoiden tueksi.

Kestävä kotiseututyö: www.kotiseutuliitto.fi/tietopankki/kestava-kotiseututyo

Sitoumus2050: www.sitoumus2050.fi.