Kotiseututyö vahvistaa sosiaalista kestävyyttä

10.9.2022 Julkilausuma
Kotiseutuliiton vuosikokousosanottajia. Kuva: Anna-Maija Halme.

Suomen Kotiseutuliiton Rovaniemellä 10. syyskuuta 2022 pidetyn vuosikokouksen julkilausuma:

Suomen Kotiseutuliitto ja sen noin 850 jäsenyhteisöä edistävät toiminnallaan sosiaalista kestävyyttä.

Sosiaalisella kestävyydellä tarkoitetaan tasa-arvon ja hyvinvoinnin edellytysten turvaamista oikeudenmukaisesti. Sosiaalinen kestävyys mahdollistaa hyvän arjen ja merkityksellisen elämän kaikille yhteisön jäsenille sukupolvelta toiselle.

Elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on keskeinen osa sosiaalista kestävyyttä ja toimivaa demokratiaa. Kotiseututyö on kaikille avointa asukastoimintaa ja vaikuttamista. Vahva kotiseutusuhde, tunne kuulumisesta paikkaan ja yhteisöön sekä sosiaaliset verkostot ovat tärkeitä ihmisten hyvinvoinnin ja tasa-arvoisen yhteiskunnan kannalta.

Kotiseutu kuuluu kaikille. Samaan kotiseutuun mahtuu moninaisuutta ja erilaisia näkökulmia. Siksi on tärkeää, että sosiaalista kestävyyttä ja kaikkien yhteistä kotiseutua ovat rakentamassa kaikki: erilaisista taustoista tulevat ja eri-ikäiset, vanhat ja uudet asukkaat, maassa- ja maahanmuuttajat.

Vahva kotiseutusuhde ja osallisuus syntyvät oman ja yhteisen kulttuuriperinnön tunnistamisella ja arvostamisella. Etenkin vähemmistöille heidän oman kulttuuriperintönsä tunnistaminen, arvostaminen ja hyödyntäminen on tärkeää osallisuuden kokemuksen vahvistumisen kannalta.

Sosiaalisesti kestävä kotiseututyö rakentuu yhdessä oppimalla ja yhteisiä toimintatapoja kehittämällä. Tarvitsemme matalan kynnyksen yhteistä toimintaa ja kohtaamisia. Osallistuminen helpottuu tutustumisten myötä.

Yhteiseen kotiseututyöhön tarvitaan kaikkia, ja siihen ovat kaikki tervetulleita mukaan.

Kaikilla on oikeus kotiseutuun.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät Rovaniemellä 9.—11. syyskuuta

Vuosikokous oli osa Rovaniemen Valtakunnallisia kotiseutupäiviä. Tapahtuman teemana on tänä vuonna juuret ja kotiseutuidentiteetti: “Mistä sie olet pois?”-kysymys paikantaa ihmisen ei pelkästään kotiseudulleen, mutta joskus myös sukuun ja perheeseen. Lause on sananmukainen käännös pohjoissaamen kielestä “Gos don leat eret?”

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maan suurimmista kansalaisjärjestöistä. Kotiseutuliitto vaalii kulttuurin monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä, nostaa esille paikalliskulttuureita, tukee kotiseututyötä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun. Liiton jäsenistöön kuuluu noin 750 kotiseutu-, kaupunginosa- ja muuta yhdistystä, yli sata kuntaa ja maakuntien liitot. Kotiseutuliiton jäsenkentässä toimii noin 150 000 aktiivista kansalaista.

Kotiseutuliitto vastaa valtionavustuksen jakamisesta seurantalojen korjauksiin ja tarjoaa asiantuntijaneuvontaa korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.