Kotiseututyö nosteessa – Kotiseutuliitossa mennään jäsenistö edellä

16.11.2015 Tiedote

Kotiseuturakkaus ja mielenkiinto omaa asuinseutua kohtaan elävät uutta tulemistaan. Tämä on pantu merkille myös alan keskusjärjestössä Suomen Kotiseutuliitossa, joka kasvaa niin jäsenmäärässä kuin näkyvyydessä mitattuna.

Pitkälti kotiseututyön ansiosta maassamme on säilynyt rikas paikalliskulttuurien moninaisuus ja monimuotoinen suomalaisuus. Kotiseutu- ja kaupunginosayhdistyksissä tehdään monipuolista työtä yhteiseksi hyväksi: vaalitaan, tutkitaan ja tallennetaan perinnettä sekä edistetään asuinympäristön viihtyisyyttä ja hyvää tulevaisuutta.

Kotiseutuliitossa on ilolla huomioitu, että kiinnostus kotiseututyöhön on huimassa nosteessa eri puolilla maatamme. Uusia paikallisyhdistyksiä perustetaan, ja Kotiseutuliitto onkin saanut suuren määrän uusia jäseniä viime vuosina.

– Verkostomme on kasvanut, samalla kentän ääni on entistä kuuluvampi. Jäsenkunnassamme on nyt jo noin 150 000 aktiivista kansalaista! järjestöpäällikkö Liisa Lohtander iloitsee.

– Jäsenmäärän kasvu tarkoittaa, että paitsi paikallisuus, myös Kotiseutuliiton jäsenedut ja palvelut kiinnostavat. Moni pieni yhdistys myös kokee, että kuuluminen suureen perheeseemme tuo vakautta ja tukea paikalliselle toiminnalle.

Kotiseutuliitolla on tällä hetkellä jäseninä jo 706 paikallisyhdistystä, joita ovat mm. kotiseutu- ja kaupunginosayhdistykset, kyläyhdistykset, museoyhdistykset sekä kulttuuriseurat ja -säätiöt. Lisäksi jäsenistössä on noin 100 kuntaa, maakuntien liitot ja 14 muuta kotiseututyön aluejärjestöä sekä 11 valtakunnallista järjestöä.

– Pyrimme tarjoamaan jäsenillemme aina tuoreen näkökulman kotiseututyön ajankohtaisiin asioihin. Ensi vuonna järjestämme kymmenessä maakunnassa opastusta hanketukien hakuun ja hankesuunnitteluun, lisäksi paikallismuseoille tarjotaan moderni eMuseo-mobiiliopaspalvelu. Monia seutuja kiinnostaa varmasti Kulttuuriympäristö ja kansalainen -selvityshanke, jonka päämääränä on kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen maankäytön suunnittelussa ja kulttuuriympäristön hoidossa. Lisäksi näkyvyyttä saavat itsenäisyyden juhlavuoden suuret hankkeemme ja niiden valmistelutyö.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö – siis aktiivinen paikallisuuden puolestapuhuja. Liiton tehtävänä on edistää monimuotoista suomalaista kulttuuria ja paikalliskulttuurien arvostusta, kehittää ja tukea kotiseututyötä sekä palvella jäseniä kotiseututyön etujärjestönä.

– Annamme vuosittain useita lausuntoja eri ministeriöille ja valtioneuvoston kanslialle, olimme viime vuonna vahvasti mukana opetussuunnitelmien uudistustyössä, neuvomme eri tavoin paikallisyhdistyksiämme tiiviiseen vuoropuheluun kuntien kanssa ja käytämme lähes kuukausittain puheenvuoroja valtakunnallisessa mediassa kotiseututyön ja paikallisuuden puolesta, Lohtander summaa esimerkkejä edunvalvontatyöstä.

Lisätiedot:

Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, puh. 040 733 7033, etunimi.sukunimi @kotiseutuliitto.fi

Kotiseutuliiton järjestöpäällikkö Liisa Lohtander, puh. 045 1509 109, etunimi.sukunimi @kotiseutuliitto.fi

www.kotiseutuliitto.fi
www.facebook.com/Kotiseutuliitto
twitter.com/Kotiseutuliitto
www.instagram.com/kotiseutuliitto
www.flickr.com/photos/kotiseutuliitto