Kotiseutuposti 2/2022 kertoo reiluista tapahtumista

20.5.2022 Uutinen

Ladattavissa ja luettavissa osoitteessa

www.kotiseutuposti.fi

Kotiseutuposti 2/2022 syventyy reilujen ja vastuullisten tapahtumien järjestämiseen. Teema on osa tämän vuoden sarjaa, jossa paneudutaan kestävyyden ulottuvuuksiin.

Paljon voidaan tehdä, kun ajoissa pohditaan, miten eri päätökset vaikuttavat luontoon, ihmisiin ja yhteisöihin. Apunanne pohdinnassa on lehden sivulla kuusi oleva listaus huomioon otettavista asioista. Viereisessä jutussa kerrotaan, kuinka ympäristö ja yhdenvertaisuus on huomioitu Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla.   

Riitta Vanhatalo kertoo pääkirjoituksessa, minkälaisilla keinoilla uusien asukkaiden osallistumiskynnystä tapahtumiin voi madaltaa. Eli käytännössä: miten voi saada uusia ihmisiä mukaan tapahtumiin – ja kuka tietää, jos sitä kautta jonakin päivänä mukaan toimintaan. Jokainen ihminen on mahdollisuus!

Syyskuussa vietettävät Rovaniemen Kotiseutupäivät ovat monia eri kestävyyden ulottuvuuksia huomioiva tapahtuma, joka ammentaa aidosta paikallisuudesta. Päivät ovat ainutlaatuinen tilaisuus tutustua Lappiin kulttuuriperintöammattilaisten laatiman asiantuntevan ohjelman mukaisesti. Kotiseutupäivien vuoksi Lappi on muutoinkin huomiomme kohteena. Liiton Lapin edustajat Hilkka Oksala ja Hannu Hakanpää kertovat, minkälaisista kiinnostavista, ja menneisyyden surullisistakin, aineksista lappilainen kotiseututoiminta koostuu. 

Museoviraston Leena Marsion puheesta kuuluu imatralaisuus. Moni Kotiseutupostin lukija on saanut nauttia hänen eteläkarjalaisesta nuotistaan aineettoman kulttuuriperinnön toiminnassa, jota Marsio on Kotiseutuliiton kanssa järjestänyt. Omakulmassa hän kertoo juuristaan.