Kotiseutuposti 1/2022 kertoo erityisesti kuntien ilmastoponnisteluista

16.2.2022 Uutinen

Lue maksutta netissä: www.kotiseutuposti.fi.

Vuoden ensimmäinen Kotiseutuposti kertoo erityisesti kuntien ponnisteluista ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Esimerkkitapauksena on Lappeenrannan museot ja Lahden ympäristöhankkeiden kokonaisuus.

Kesälahti-Seuran Pentti Ojajärvi kertoo kotiseutuyhdistyksen – yhteistyössä Kotiseutuliiton kanssa – tekeillä olevasta kestävän kehityksen työkirjasta. Kaikki kotiseututoiminnassa mukana olevat voivat osallistua työkirjan laatimiseen vastaamalla kyselyyn maaliskuun loppuun mennessä.

Omakulmassa Jouni Kauhanen kertoo hiilineutraalisuusponnisteluista Pohjois-Pohjanmaalla, jonka edustajaksi hänet valittiin viime vuonna Kotiseutuliiton valtuustoon.

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää olemassa olevan rakennuskannan nykyistä tehokkaampaa käyttöä ja uuden rakentamisen välttämistä. Sivulla 24 kerromme, mitä mieltä Kotiseutuliitto on kaavoitus- ja rakennuslain loppuvuodesta julkaistusta luonnoksesta.

Uusi kulttuuriperintöbarometri on ilmestynyt. Sen mukaan 58 prosenttia suomalaisista haluaisi tietää enemmän kulttuuriperinnöstä – tässä on työsarkaa niin museoille kuin kotiseutuyhdistyksille. Ulla Salmela kirjoittaa barometrin tuloksista sivulla 26.