Kotiseutuneuvoksen arvonimi myönnetty kahdelle henkilölle

18.6.2021 Uutinen

Tasavallan presidentin 18.6.2021 myöntämät Kotiseutuneuvoksen arvonimet

Suomen Kotiseutuliitto onnittelee uusia kotiseutuneuvoksia, jotka ovat:

af Heurlin Marjukka, ent. ravitsemusterapeutti, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, Parainen
Mäkinen Erkki Tapio, ent. koulunjohtaja ja luokanopettaja, kansakoulunopettaja, Ylöjärvi

Tasavallan presidentin myöntämä arvonimi on julkisen arvonannon osoitus kansalaisen yhteiskunnan hyväksi tekemästä työstä ja sen tulee mahdollisuuksien mukaan kuvata henkilön elämäntyötä. Arvonimiä myönnetään yleensä kaksi kertaa vuodessa ja niitä on myönnetty vuodesta 1918 lähtien yhteensä yli 14 000.

Lisätietoa arvonimistä: Valtioneuvoston kanslia

Kaikki kotiseutuneuvokset Suomen Kotiseutuliiton sivuilla

Onnea uusille kotiseutuneuvoksille