Kotiseutuliitto vietti 70-juhlavuottaan katse tulevaisuudessa

28.5.2020 Uutinen
Maljoja nostavia valtuuston jäseniä.
Vuosi yhtä juhlaa! Kotiseutuliiton valtuusto nosti maljan 70-vuotiaalle Kotiseutuliitolle syyskokouksessaan Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Kuva: Anna-Maija Halme.

Suomen Kotiseutuliitto vietti vuonna 2019 seitsemänkymppisiään luoden tutkivia katseita sekä liiton merkitykseen suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa että kulttuuriin eri näkökulmista. Vuoden toiminnan keskiössä olivat kulttuurin ja kansalaistoiminnan merkityksen pohtiminen, liiton toiminnan ja tapahtumien uudistaminen, sukupolvien välinen oppiminen, maahanmuuttajien kotoutuminen vapaaehtoisen kulttuuritoiminnan avulla, paikallismuseot sekä julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyö.

Kotiseutuliiton juhlaseminaaripuhujia ja yleisöä Tammelassa toukokuussa 2019. Kuvat: Anna-Maija Halme.

Juhlavuoden ensimmäinen päätapahtuma oli kansalaistoiminnan merkitystä pohdiskeleva juhlaseminaari toukokuussa Tammelassa, jossa Kotiseutuliitto perustettiin lähes päivälleen 70 vuotta aikaisemmin. Saman teeman ympärille koottiin myös juhlavuoden Kotiseutu-vuosikirja. Toinen juhlavuoden huipentuma oli Valtakunnalliset kotiseutupäivät Tuusulassa otsikolla Kulttuuri liikuttaa.

Vuosikokous valitsi vuonna 2019 jäsenten toiminnan tukemisen ja kehittämisen liiton lähiajan päätoimintalinjaksi. Työn keskeisiä teemoja ovat kulttuurisesti monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus sekä osallisuuden vahvistaminen.

Juhlavuoden suurhanke Mestarit & kisällit tavoitti laajasti nuoria ja heidän isovanhempiensa ikäluokkaa oppimaan toisiltaan ja jakamaan kotiseutuosaamista. Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hankkeessa tuotiin kotiseutuyhdistyksiä ja maahanmuuttajia yhteen kehittämään uudelle kotiseudulle juurtumisen edellytyksiä. Yhdistykset ja kunnat kulttuurikumppaneina -hankkeessa luotiin yhteistyötä ja verkostoja kuntien ja kulttuurin vapaaehtoistyön välille.

Liitto juhlisti merkkivuottaan myös tarjoamalla paikallismuseokentälleen laajan koulutuskierroksen ja aloittamalla liiton päätapahtuman ­– Valtakunnallisten kotiseutupäivien – uudistustyön, joka jatkui vuoden 2020 puolelle.

Kotiseutuliitto kiittää lämpimästi kaikista saamistaan juhlavuoden onnitteluista. Onnittelut julkaistiin Kotiseutu-vuosikirjassa.

Lue lisää vuosikertomuksesta: https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/toimintasuunnitelmat-ja-vuosikertomukset/

ja juhlavuodesta: https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseutuliiton-juhlavuosi-2019/

Tuusulassa vietettyjen Valtakunnallisten kotiseutupäivien kuvastoa. Kuvat: Sara Aaltio ja Anna-Maija Halme.