Kotiseutuliitto tuo kansalaisjärjestö- ja kulttuuriperintönäkökulmaa maankäyttö- ja rakennuslain valmisteluun

18.5.2018 Uutinen
Turku 2016. Kuva: Anna-Maija Halme

Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander on nimetty maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta valmistelevan sidosryhmäfoorumin jäseneksi vuoden 2021 loppuun saakka. Varajäseneksi nimettiin liiton hallituksen jäsen Jorma Hämäläinen. Laajassa foorumissa kansalaisjärjestöistä on edustus Kotiseutuliiton lisäksi mm. Suomen Omakotiliitolla, Suomen luonnonsuojeluliitolla ja Suomen ladulla.

”On hyvä, että Kotiseutuliitto on päässyt mukaan meille näin keskeisen lain valmisteluun, ja on hienoa saada olla mukana varmistamassa, että kansalaisjärjestö- ja kulttuuriperintökentän näkökulma tulee huomioiduksi lainsäädännössä”, Moisander toteaa.

Sidosryhmäfoorumin avulla halutaan varmistaa monipuolinen vuorovaikutus ja laaja-alaisen asiantuntemuksen saaminen täyteen käyttöön uudistustyön aikana. Lakiuudistusta valmistelevat lisäksi parlamentaarinen seurantaryhmä ja huhtikuussa asetettu työryhmä.

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan, että Foorumin jäsenten osaamista hyödynnetään myös työryhmän ja sen valmistelujaostojen työssä monin tavoin.

”Odotuksemme ovat korkealla, kun lainsäädännön laatiminen on rakennettu näin laajapohjaiseksi. On lupaavaa, että lain valmistelussa kuullaan laajasti suomalaisten näkemyksiä niin yrityspuolelta, julkiselta puolelta kuin kansalaisjärjestöistä”, Moisander jatkaa.

Tavoitteena yksinkertaistaa suunnittelua

Maankäyttö- ja rakennuslaki kattaa alueiden ja rakennusten suunnittelun, rakentamisen ja käytön. Laki tuli voimaan 1.1.2000, ja sen voimassaolon aikana siihen on tehty lukuisia muutoksia. Lain kokonaisuudistuksen arvioidaan valmistuvan ensi vaalikauden puoliväliin mennessä.

Tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta ja helpottaa lain toimeenpanoa. Uudistuksessa otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen tulevaisuuden näkymät, aluehallinnon muutokset ja jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö. Näköpiirissä olevia laajoja ilmiöitä ovat muun muassa ilmasto- ja energiakysymykset, aluerakenteen erilaistuminen, kaupungistuminen, liikkumisen murros, elinkaari- ja vähähiilisyysnäkökohdat, digitalisaatio sekä hallinnon muutokset.

Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi monet muut lait vaikuttavat alueidenkäyttöön ja rakentamiseen. Uudistuksessa kirkastetaan eri säädösten roolia. Euroopan unionin lainsäädäntö vaikuttaa merkittävästi rakentamisen ohjaukseen muun muassa energiatehokkuuden osalta. Lainsäädännön kehittämiselle luovat puitteita myös kansainväliset sopimukset, joihin liittyy merkittäviä alueidenkäytöllisiä ulottuvuuksia. Näistä tuorein on Pariisin ilmastosopimus.

Lainsäädännön suuntaviivoiksi on laadittu keskustelupaperi, joka on ollut avoimesti kommentoitavana nettikyselyissä moneen otteeseen. Asiakirja on luettavissa osoitteessa: www.ym.fi/download/noname/%7B221ACCBE-9D43-4424-B74D-BE5BC07FCB46%7D/136705

Suomen Kotiseutuliitto on maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö, joka tekee läheistä yhteistyötä Europa Nostra Finlandin, muiden kotimaisten ja eurooppalaisten kulttuuriperintöjärjestöjen sekä Euroopan komission ja Euroopan neuvoston kanssa.