Kotiseutuliitto tekee selvityksen kulttuuriympäristöalan vapaaehtoistyöstä Suomessa

6.4.2016 Tiedote

Suomen Kotiseutuliitto tekee valtakunnallisen selvityksen kulttuuriympäristön parissa tehtävästä vapaaehtoistyöstä. Selvitys tuo esiin työn kattavuuden ja laadun sekä mahdolliset tuki-, tieto- ja koulutustarpeet. Samalla kulttuuriympäristöalan järjestöjen ja yhteisöjen verkosto vahvistuu. Selvitystyö on kymmenen alalle keskeisen kansalaisjärjestön tapa aktivoida maamme satoja kulttuuriympäristötoimijoita ja virittää aiheesta käytävää keskustelua.

Selvitystyön lopulliset vaikutukset suuntautuvat erityisesti paikallistasolle: kansalaisten kulttuuriympäristön lukutaito kehittyy ja paikallisidentiteetti vahvistuu, kulttuuriympäristöä hoidetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti eri sektoreiden yhteistyönä ja eri alueiden vetovoima vahvistuu. Selvitys myös tukee kansalaisilla ja järjestöillä jo olemassa olevaa vahvaa kulttuuriympäristöalan osaamista ja motivaatiota olla mukana toiminnassa. Hankkeen myötä kulttuuriympäristötoimijoiden yhteistyö tiivistyy ja vaikuttavuus kasvaa.

Paikallisidentiteetti vahvistuu yhteisvoimin

Suomen perustuslain mukaan vastuu kulttuuriympäristön hoitamisesta kuuluu kaikille – hyvin hoidettu kulttuuriympäristö toimiikin hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen voimavarana. Se on myös korvaamatonta kansallista omaisuutta sekä mielekästä elin- ja toimintaympäristöä.

Hyvä esimerkki kulttuuriympäristön antamista voimavaroista löytyy Punkaharjulta, missä Saimi Hoyer jatkaa entisen Valtionhotellin yritystoimintaa.

”Kun historiallisen, tärkeän ja rakkaan rakennuksen tarina oli katkeamassa, punkaharjulaiset olivat ahdistuneita. Kun kerroimme että jatkamme toimintaa, ihmiset olivat helpottuneita ja kiitollisia. Talkoohenki heräsi ja nyt piha-aluetta haravoidaan ja maaleja rapsutellaan yhteisvoimin. Punkaharjulaisten paikallisidentiteetti on vahvistumassa, uutta yritystoimintaa suunnitellaan ja palveluita puolustetaan aktiivisesti”, Saimi Hoyer kertoo.

“Tämä vaikuttaa koko alueen elinvoimaisuuteen, se on ihan selvää. Hotellin historia ulottuu kauas taakse ja tulee kantamaan paljon pidemmälle kuin minun elämäni.”

Hotelli Punkaharjun hotellinjohtaja Saimi Hoyer ja toimitusjohtaja Janne Leinonen. Kuva: Olga Poppius.
Hotelli Punkaharjun hotellinjohtaja Saimi Hoyer ja toimitusjohtaja Janne Leinonen. Kuva: Olga Poppius.

Hanke on osa kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoa

Suomen hallitus hyväksyi vuonna 2014 ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla laaditun valtakunnallisen kulttuuriympäristöstrategian, jonka tavoitteena on, että ihmiset arvostavat lähiympäristöään ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi. Nyt alkava selvityshanke on kansalaisjärjestöjen panos strategian toimeenpanossa.

Aluerakenteiden muuttuessa on entistäkin tärkeämpää, että kansalaiset tietävät ja tuntevat vastuunsa ja oikeutensa omaan lähiympäristöönsä liittyvissä kysymyksissä. Suomen Kotiseutuliitto on jo vuosia toiminut kansalaisten ja järjestöjen kulttuuriympäristötyön tukijana ja kouluttajana. Onkin tarkoituksenmukaista, että valtakunnallisesti merkittävä vapaaehtoistyön tilannekatsaus sekä ehdotukset toiminnan suuntaviivoiksi tehdään Suomen Kotiseutuliiton hallinnoimana ja koordinoimana.

FAKTAT:

  • Kulttuuriympäristö on ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyttä ympäristöä, josta osa on suojeltua tai arvokkaaksi määriteltyä.
  • Suomen Kotiseutuliitto on valtakunnallinen kotiseututyön keskusjärjestö ja Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Kotiseutuliiton jäsenkentässä toimii noin 150 000 aktiivista kansalaista.
  • Suomen Kotiseutuliitto on aktiivinen paikallisuuden puolestapuhuja, joka kehittää kotiseututyötä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun.
  • Selvitystyön ohjausryhmään on kutsuttu seuraavat organisaatiot: Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry, Maa- ja kotitalousnaiset ry, Maaseudun Sivistysliitto, Omakotiliitto, Suomen Kulttuuriperinnön tuki ry, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry, Suomen kylätoiminta ry, Suomen Latu ry, Suomen luonnonsuojeluliitto.
  • Suomen Kotiseutuliitto on saanut selvityshankkeelle osarahoituksen Alfred Kordelinin säätiöltä.

 

Lisätietoja:

Sini Hirvonen, koordinaattori
Suomen Kotiseutuliitto
sini.hirvonen@kotiseutuliitto.fi
puh. 045 614 0464

Liisa Lohtander, järjestöpäällikkö
Suomen Kotiseutuliitto
liisa.lohtander@kotiseutuliitto.fi
puh. 045 1509 10

https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/ky-ja-kansalainen-selvityshanke