Kotiseutuliitto selvittää kulttuurisesti moninaista kotiseututyötä kunnissa

19.8.2020 Uutinen

Kotiseutuliitto toteuttaa syksyn 2020 aikana valtakunnallisen selvityksen kulttuurisesti moninaisesta kotiseututyöstä. Työn tueksi toteutamme kyselyn sekä kuntien että kolmannen sektorin toimijoille. Kuntatoimijoiden kysely on nyt avattu.

på svenska
in English

Kuntatoimijoiden kyselyllä selvitämme kuntien tekemää yhteistyötä tai kiinnostusta yhteistyöhön yhdistystoimijoiden kanssa kotoutumisen ja uusien asukkaiden osallisuuden edistämisen parissa.

Kyselyyn voi vastata kunnan viranhaltijana, toimihenkilönä ja luottamushenkilönä. Vastaukset annetaan anonyymisti ja yhdestä kunnasta saa mieluusti vastata useampikin henkilö. Emme etsi kunnan virallista kantaa. Kaikki vastaukset ovat arvokkaita ja tervetulleita!

  • Linkki kyselyyn: https://bit.ly/KSL-kysely_kunnille
  • Varaathan aikaa vastaamiseen noin kymmenen minuuttia.
  • Kysely on auki 14.9.2020 saakka.
  • Toivomme, että jaatte kyselyä kunnassanne eteenpäin sopivaksi katsomillenne tahoille.
  • Frågorna är på finska, men om du vill kan du svara på svenska.

Yhdistystoimija, lue lisää ja vastaa yhdistysten kyselyyn: kotiseutuliitto.fi/kenella-on-oikeus-kotiseutuun-selvitys-kaynnistyy-kyselylla

Finlands Hembygdsförbund kartlägger med en enkät omfattningen och karaktären av hembygdsarbete med kulturell mångfald. Vi hoppas att enkäten besvaras av alla som deltar i hembygdsarbete och verksamhet i den lokala gemenskapen. Frågorna är på finska, men om du vill kan du svara på engelska eller svenska.

The Finnish Local Heritage Federation (Suomen Kotiseutuliitto) is doing a survey to investigate the scope and nature of culturally diverse local heritage work. We would like all those who do local heritage work or local community activities to fill in the questionnaire. The questions are in Finnish, but you can respond in English or Swedish if you wish.

Mitä on kulttuurisesti moninainen kotiseututyö?

Kotiseututyö on toimintaa ja vaikuttamista kestävän paikallisen yhteisön hyväksi. Kulttuurisesti moninainen kotiseututyö pyrkii huomioimaan toimijoiden ja potentiaalisten toimijoiden moninaisuuden kirjoa toiminnan tavoitteissa, sisällöissä, toimintatavoissa ja toimintaan mukaan kutsuttavissa kohderyhmissä.

Kyselystä

Kysely sisältää kysymyksiä liittyen yhteistyöhön yhdistysten kanssa kotoutumisen ja asukkaiden osallisuuden edistämiseksi. Näiden lisäksi kysellään vastaajan ja kunnan taustatietoja. Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin kymmenen minuuttia. Kyselyä ei voi tallentaa keskeneräisenä, joten varaathan aikaa siten, että pystyt vastaamaan kyselyn loppuun asti.

Selvityksestä ja raportista

Kunnille ja kolmannelle sektorille suunnattujen kyselyjen tulosten pohjalta Suomen Kotiseutuliitto laatii selvitysraportin, joka hahmottelee kulttuurisesti moninaisen kotiseututyön valtakunnallisia suuntaviivoja ja ehdotuksia sen kehittämiseksi. Kysely antaa myös eväät kulttuurisesti monimuotoisten yhteistyöverkostojen rakentamiseksi jo olemassa olevien toimijoiden kesken. Selvitysraportti julkaistaan loppuvuodesta 2020.

Lämmin kiitos avustanne!

Lisätietoja kyselystä ja selvityksestä: Järjestöpäällikkö

Lisätietoa selvityshankkeesta: https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/kenella-on-oikeus-kotiseutuun