Kotiseutuliitto rakentaa kestävää kotiseutua yhdessä jäsenten kanssa

25.5.2021 Uutinen

Kotiseutuliitto kokoaa kotiseututoimijat yhteen tekemään kestävän kehityksen näkyväksi ja konkreettiseksi kotiseututyössä. Kestävä kotiseutu on yksi Kotiseutuliiton kolmesta strategian pääteemasta. Myös muilla strategian pääteemoilla on yhtymäkohtia kestävän kehityksen eri osa-alueisiin.

Kotiseutuliiton perustama kestävän kehityksen ja kotiseututyön jaosto on aloittanut työnsä strategian toteuttamiseksi. Työ alkoi tavoitteiden ja toimintatapojen suunnittelulla. Tärkeimpänä lähtökohtana jaoston työskentelyssä on se, että kestävän kehityksen työtä tehdään yhdessä kotiseututoimijoiden kanssa. Toimintatavoissa halutaan huomioida kaikkien mahdollisuus osallistua keskusteluun, ideoiden ja mallien kokoamiseen sekä kehittämiseen. Osallistumiseen tarjotaan monia erilaisia vaihtoehtoja.

Istutustalkoot Svante Dahlströmin puistossa Turun I kaupunginosassa. Kuva: Kuntec.

Kaikkien osaaminen käyttöön

Jaoston tiedossa on, että kotiseutuyhdistyksillä on jo nyt käytössään monia hyviä kestävyyttä edistäviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Emme ole siis aloittamassa kestävän kehityksen työtä tyhjin käsin. Haluamme saada kaikki pienetkin ideat ja hyvät toimintatavat koottua yhteen ja kaikkien hyödyksi.

Jaoston jäsenet haluavat lähteä nopeasti liikkeelle, tehdä konkreettista työtä ja sanoittaa selkeästi kotiseututyön osuutta kestävän kehityksen edistämisessä. Työtä halutaan toteuttaa myös pitkäjänteisesti ja vaikuttavasti. Rakennetaan yhdessä kestävän kotiseudun ja kotiseututyön tikapuut tai kestävien ratkaisujen valintatalo, joista jokainen kotiseututoimija voi valita omaan työhönsä sopivat elementit.

Vaikuttavuutta yhdessä

Tärkeää ja innostavaa on se, että kotiseutuliike on vahva ja laaja-alainen valtakunnallinen voima. Uskomme, että työskentelemällä yhdessä yli 150 000 aktiivisen kotiseututoimijan kanssa saavutamme kestävän kotiseudun tavoitteet!

Kotiseutuliiton Kestävän kehityksen ja kotiseututyön jaoston kokoonpano: Sampo Suihko (pj), Anna-Maija Korhonen, Sampo Purontaus, Kristiina Syrjäsuo, Antti Huntus, Katriina Siivonen, Anna-Maija Halme, Riitta Vanhatalo ja Marika Punamäki (siht.)