Kotiseutuliitto keskittää voimansa juurtumiseen, uudistumiseen ja kestävään kehitykseen ­– rakkaudesta kotiseutuun

17.6.2020 Tiedote

Suomen Kotiseutuliitto keskittää lähivuosien työnsä erityisesti asukkaiden juurtumisen malleihin, kestävään kehitykseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.  Toiminta keskittyy jäsenistön tukemiseen. Liiton tehtävänä on edistää paikallisiin lähtökohtiin perustuvaa, osallisuutta vahvistavaa ja moniarvoista kotiseututyötä.

Kotiseutuliitto on saanut valmiiksi Rakkaudesta kotiseutuun -strategiansa vuoteen 2030. Uuden strategian myötä liitto tukee, kuulee ja neuvoo jäseniään entistä paremmin.

Kotiseutuliitolla on jäsenistön kautta yhteys joka kuntaan, mikä on merkittävä vahvuus kaikille liitossa toimiville ihmisille ja organisaatioille. Liitto haluaa lisätä vuorovaikutusta kotiseutuliikkeessä sekä hyvien mallien jakamista ja tuo esille jäsenten tekemää arvokasta työtä – näin se vahvistaa koko kotiseutuliikettä.

”Jo aiemmassa Rakkaudesta kotiseutuun -strategiassa korostettiin, että jäsenistö on työn keskiössä. Tämä korostuu entisestään uudessa strategiassa. Liiton pyrkimyksenä on, että paikallisyhteisöt tarjoavat tulevaisuudessa kestävän ja uudistuvan kotiseudun kaikille asukkailleen. Liitto pyrkii entistä pontevammin vaikuttamaan yhteiskuntaan paikallisen toiminnan tukemiseksi”, Strategiatyötä liitossa johtanut hallituksen varapuheenjohtaja Sampo Purontaus toteaa.

Arvoista tärkein on kotiseuturakkaus

Liitto kohottaa yhdessä tekemisen voimaa ja yhteyttä esimerkiksi julkaisemalla paikallisten tekijöiden kirjoittamia artikkeleita julkaisuvälineissään.

Kotiseutuliiton jäsenet etsivät keinoja, joiden avulla uusi asukas pystyy kasvattamaan vahvat juuret uuteen kotiseutuunsa. Liitto auttaa jäseniään tuossa työssä etsimällä ja jakamalla hyviä toimintamalleja, jotka sopivat kaikille tulokkaille:  nuorille, maahanmuuttajille ja maassamuuttajille.

Liiton arvot: avoimuus, osallisuus, paikallisuus, yhteenkuuluvuus, kotiseuturakkaus pysyivät. Niiden lisäksi mukaan keskeiseksi arvoksi otettiin yhdenvertaisuus.

”Kotiseuturakkaus on arvoistamme se kaikkein keskeisin asia. Kotiseutu on siellä, missä sydän sanoo sen olevan. Kotiseutu ei ole rajoja vaan rakkautta”, Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Sampo Suihko toteaa.

Liitolla tärkeä rooli kestävän kehityksen vahvistamisessa

Kotiseututyöllä on tärkeä rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Liitto katsoo tehtäväkseen tukea sekä jäseniensä että koko yhteiskunnan matkaa kohti kestävyyttä. Erityisesti kulttuurisesta kestävyydestä herätetään keskustelua ja pureudutaan siihen, mitä kaikkea tuo sanapari tarkoittaa kotiseututyön näkökulmasta. Tavoitteena on tuoda esille kotiseutuyhdistyksissä tehtävää työtä esimerkiksi osallisuuden vahvistamisessa.

Uutta strategiaa ovat olleet tekemässä niin liiton jäsenkenttä, valtuusto, hallitus kuin henkilökuntakin. Vuoden vaihteessa tehdyllä jäsenkyselyllä oli iso merkitys tuloksen kannalta.

Uudessa strategiassa on selkeät tavoitteet liiton hallinnolle ja mittarit, joilla työn onnistumista arvioidaan. Purontaus korostaa, että strategia ohjaa paljon vahvemmin organisaation työtä kuin monet uskovatkaan.

Rakkaudesta kotiseutuun – Suomen Kotiseutuliiton strategia 2030: www.kotiseutuliitto.fi/jarjesto/strategia-ja-saannot