Kotiseutuliitto katsoo, että hallituksen esitys ampuma-aselain muutoksesta huomioi museotoiminnan tarpeet

31.5.2018 Uutinen

Suomen Kotiseutuliitto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä ampuma-aselain muuttamiseksi. Liitto katsoo tänään lähettämässään lausunnossa, että lakiluonnos ampuma-aselain muuttamiseksi huomioi hyvin ammattimaisesti hoidettujen museoiden tarpeet museoiden kokoelmissa olevien ja niihin karttuvien aseiden osalta. Kuten luonnoksessa on todettu, museoiden kokoelmiin liitetyillä aseilla ei ole tarkoitus lähtökohtaisesti ampua. Liitto pitää tärkeänä, että lakiesitys sisältää mahdollisuuden ampumiseen tilanteissa, joissa se asehistoriallisen ja museoiden kokoelmatyöhön liittyvän tutkimuksen kannalta on välttämätöntä.

Kotiseutuliitto tähdentää samalla, että ammattimuseoiden lisäksi sama laki koskee myös paikallis- ja kotiseutumuseoita kokoelmineen.

Liitto kiinnitti huomiota, että museo on määritelty lakiluonnoksen 15§ otsikolla ”Asekeräilijäksi”. Museon määrittelyssä viitataan perustellusti voimassa olevaan museolakiin. Tämän hetken tiedon mukaan museolaki on uusiutumassa vuonna 2019, jolloin myös museon määritelmä tarkentuu ja määritelmä ei ole vastaavalla tavalla sidoksissa valtionosuuskriteereihin kuin tällä hetkellä. Toteutuessaan museolain uudistaminen ei kuitenkaan muuta sitä, että museotoiminnan määrittelyssä voidaan tukeutua museolakiin myös tulevaisuudessa. Liitto toteaa, että lakiluonnoksessa oleva 15§:n otsikko ”Asekeräilijä” voisi museotoiminnan näkökulmasta olla täsmällisempi eli ”Asekeräilijät ja museot”, koska museot harvemmin tunnistavat toimintaansa keräilijä -nimikkeen alla.

Kotiseutuliitto on tyytyväinen, että luonnoksessa on otettu huomioon museoalan tarpeet ja aiemmat huomiot lakiluonnoksesta. On myös tärkeää, että laki ei toisi mukanaan museokokoelman hallintaan liittyviä lisääntyviä kustannuksia lupa- ja muiden hallinnollisten maksujen muodossa.

Kotiseutuliitto tukee lausunnossaan Suomen Museoliiton näkemyksiä. Museoliitto on lausunut asiasta jo vuonna 2017 ja seurannut lakiluonnoksen valmistelua intensiivisesti.

Lausunto kokonaisuudessaan:

https://kotiseutuliitto.fi/esitys-ampuma-aselain-muutoksesta-huomioi-museotoiminnan-tarpeet/