Kotiseutuliiton uusi tietopaketti kannustaa museotoimijoita mukaan matkailuun

1.12.2015 Tiedote

Paikallismuseo on loistava matkailukohde!

Kotiseutuliitto löysi ja julkaisi paikallismuseoiden parhaita matkailuun liittyviä käytäntöjä, jotka innostavat ja auttavat museotoimijoita. Eri puolilta Suomea kerätyt esimerkit paikallismuseoiden onnistumisista koottiin Museo matkailukohteena -tietopaketiksi.

Kulttuurista kiinnostuneet matkailijat haluavat osallistua paikalliseen kulttuuriin, oppia historiasta, ymmärtää kulttuuriperintöä ja kokea sitä elämyksellisesti. Kotiseutumuseoiden helmet -hankkeen tulokset vahvistavat, että paikallismuseo on tähän mitä parhain paikka.

Hankkeessa Kotiseutuliitto kartoitti paikallismuseoiden matkailupotentiaalia ja etsi joukon kotiseutumuseoiden hyviä matkailuun liittyviä toimintamalleja. Kotiseutuliiton kyselyyn paikallismuseotoimijoille saatiin vastaus 220 museosta ja toimintaan tutustuttiin paikan päällä 23 paikallismuseossa ja muussa kulttuurikohteessa.

Kotiseutumuseoiden helmet -hanke mahdollisti paikallisten onnistumisten laajentamisen valtakunnallisiksi esimerkeiksi koko paikallismuseokentälle. Museo matkailukohteena -tietopaketti kokoaa yhteen parhaat käytännöt markkinoinnista ja saavutettavuudesta, tapahtumista ja elävöittämisestä, verkostoista ja yhteistyöstä, sekä kohderyhmistä ja teemoista.

Jokainen paikallismuseo on helmi

Suomessa on paikallismuseoita, jotka ovat jo alueensa matkailuvaltti: esimerkillisesti ylläpidettyjä, elävöitettyjä, vetovoimaisia kohteita, jotka toimivat yhteistyössä muiden kanssa. Muutamissa museoissa käy vuosittain tuhansia vierailijoita. Jokainen paikallismuseo on tietenkin helmi ennen kaikkea sen omalle kotiseudulle ja toimijoille.

Yhä useampi museotoimija kiinnostuu lisäksi matkailusta, joka voi olla innostava tapa kehittää museon toimintaa ja kertoa alueen tarinaa uusille kohderyhmille. Kotiseutuliiton tekemään kyselyyn vastanneista paikallismuseoista 40 % kertoi, että matkailuun mukaan pääseminen on houkuttelevaa, mutta tiedon puute estää vielä toimimasta.

Suomessa on yli 1000 paikallismuseota, joista 730 on kuntien, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämiä – näistä suuri osa toimii Suomen Kotiseutuliiton jäsenkentässä. Paikallismuseot ovat kirjastojen jälkeen alueellisesti kattavin kulttuuripalveluverkostomme. Paikallismuseoissa on vuosittain yhteensä miljoona kävijää, niiden kokoelmissa on yhteensä 2,4 miljoonaa kohdetta ja hoidossa 3000 rakennusta. Paikallismuseot ovat pääosin ei-ammatillisesti hoidettuja museoita, joissa arvokasta vapaaehtoistyötä tekee vuosittain 10 000 ihmistä. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus -tutkimuksen mukaan jokainen museokävijä kasvattaa museon lähialueen taloutta 32–49 eurolla.

Kotiseutumuseoiden helmet -hankkeen rahoitus tuli opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä avustuksesta kulttuurin matkailulliseen tuotteistamiseen. Ohjausryhmänä toimi Kotiseutuliiton paikallismuseotyöryhmä puheenjohtajanaan museologian professori ja Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja Janne Vilkuna.

Lisätiedot:
Koordinaattori Sini Hirvonen, Kotiseutumuseoiden helmet -hanke
puh. 045 6140 464, etunimi.sukunimi @kotiseutuliitto.fi
www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseutumuseoiden-helmet

Järjestöpäällikkö Liisa Lohtander, puh. 045 1509 109, etunimi.sukunimi @kotiseutuliitto.fi


Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö – tunnettu valtakunnallinen toimija kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökentällä. Liiton jäsenkentässä on noin 150 000 aktiivista kansalaista. Kotiseutuliitto on paikallisuuden puolestapuhuja, joka kehittää kotiseututyötä ja vaalii kulttuuriperintöä ja -ympäristöä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.