Kotiseutuliiton uudesta hankkeesta tukea paikallismuseoiden digiloikkaan

11.6.2024 Uutinen

Suomen sadat vapaaehtoisten yhdistystoimijoiden ja kuntien ylläpitämät paikallismuseot hoitavat ja esittelevät merkittävää osaa kulttuuriperinnöstämme. Paikallismuseot kaipaavat kuitenkin tukea ja vinkkejä toimintansa uudistamiseen ja digitaalisten palveluiden käyttöönottoon. Nyt museoille on tarjolla tukea digiloikkaan Kotiseutuliiton uudessa hankkeessa, jossa kehitetään paikallismuseoiden digitaalisia palveluita ja toimintamalleja.

Vasta käynnistyneessä hankkeessa kartoitetaan paikallismuseoille sopivia digitaalisia toimintamalleja ja palveluita museotoiminnan eri osa-alueilta, ja tuotetaan näistä verkkokoulutusten ja -klinikoiden sarja sekä verkko-opas. Hankkeessa etsitään ja jaetaan esimerkiksi paikallistoimijoille soveltuvia tapoja esitellä kokoelmia digitaalisilla alustoilla, tehdä verkko- ja virtuaalinäyttelyitä, järjestää digitaalisia opastuksia sekä viestiä ja markkinoida sähköisillä kanavilla. Kysely paikallismuseoiden hyvistä toimintamalleista ja onnistuneista kokeiluista aukeaa syksyllä 2024.

Pilottitoimintaa ja paikallismuseoiden näkyvyyden kasvattamista

Hankkeessa perustetaan myös pilottiryhmä, johon etsitään mukaan omia digitaalisia palveluitaan kehittäviä paikallismuseoita. Pilottiryhmän museoille on varattu kehittämisrahaa jonkun oman palvelun konkreettiseen kehittämiseen. Haku pilottiryhmään avataan syksyllä.

Myös paikallismuseoiden näkyvyyttä digimaailmassa on tarkoitus hankkeessa parantaa. Kotiseutuliitto selvittää sopivaa tapaa koota kaikkien Suomen paikallismuseoiden perustiedot yhdelle digitaaliselle kartalle, jotta kiinnostuneet kävijät löytävät museoihin helpommin.

Hankkeen projektipäällikkönä Kotiseutuliitossa toimii koordinaattori Jonina Vaahtolammi. Hankkeen suunnittelussa ovat mukana myös alueelliset vastuumuseot ympäri Suomen. Hankkeen rahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuesta (NextGenerationEU).

Kotiseutuliiton hankkeen avulla yhä useampi paikallismuseo pystyy uudistamaan palveluitaan ja tarjoamaan niitä innovatiivisesti myös digitaalisissa ympäristöissä, lisäten näin kulttuuriperinnön saavutettavuutta, kiinnostavien kulttuurimatkailupalveluiden tarjontaa ja osallisuutta kulttuuriperintöön.