Kotiseutuliiton Suomi 100 -juhlavuoden hankkeet koskettivat ja kokosivat suomalaisia

14.12.2017 Uutinen

Kotiseutuliitto sai suomalaiset mukaan keskustelemaan kotiseuduista ja seurantaloista yhdessä

Kotiseutuliiton lukuisissa juhlavuoden hankkeissa selvitettiin kotiseudun merkitystä nykyaikana, koottiin seurantalojen tarinoita ja tähtihetkiä sekä haastettiin museokenttä kertomaan itsenäisyyden ajasta yhden museoesineen kautta. Lisäksi juhlittiin kotiseututyötä ja -toimijoita Jyväskylässä ja Suomen luontoa kulttuuriympäristöpäivillä sekä julkaistiin kaksi upeaa teosta: Seurantalolla ja Kotiseutu 2017 – Mitä kotiseutu merkitsee. Kotiseutuliitto oli lisäksi kumppanina lukuisten eri organisaatioiden Suomi 100 -hankkeissa.

Seurantalot esillä muisteluin ja kuvin

Itsenäisyyden juhlavuonna halusimme nostaa esille erityisesti seurantalot, sillä taloilla on ollut merkittävä osa Suomen itsenäistymisessä ja ne ovat edelleen monipuolisen kansalais- ja harrastustoiminnan keskuksia, joissa toimii erilaisia ja kaiken ikäisiä ihmisiä. Yksi uusista käyttäjäryhmistä ovat maahanmuuttajat.

Huhtikuussa tiivistyi usean vuoden työ, kun julkaisimme Seurantalolla-valokuvateoksen. Kirja syntyi Kotiseutuliiton ja valokuvaaja-arkkitehti Tuomas Uusheimon yhteistyönä ja on Maahengen kustantama. Valokuvien lisäksi kirjassa on henkilökuvia taloilla tavatuista ihmisistä sekä katsaus talojen rakentamisen historiaan. Teokseen ja juhlavuoteen liittyen koottiin arkistoista ja kansalaisilta kymmeniä seurantaloihin liittyviä muistoja ja kertomuksia; Suomessa on yli 2000 eri aikakausina rakennettua seurantaloa, jotka ovat yhä tarinoita täynnä.

Itsenäisyyden aika museoiden kokoelmista poimittuna

Yksi esine, tuhat tarinaa -otsikon alla haastoimme kaikki Suomen museot valitsemaan kokoelmistaan yhden esineen ja kertomaan sen avulla jotakin olennaista paikkakunnasta, kotiseudusta – kenties koko Suomesta, suomalaisuudesta ja maamme tarinasta. Miten tämä yksi esine kuvaa kotiseudun kehittymistä, käännekohtaa tai muuta merkityksellistä? Kehotimme museoita osallistamaan asukkaat, koulut ja vanhainkodit, yhdistykset ja kuntapäättäjät tutustumaan museon esineistöön ja valitsemaan yhdessä esineen, jonka tarina liittyy osaksi itsenäisen Suomen historiaa. Kokoon saatiin 101 kuvaa ja tarinaa 101 eri museon kokoelmista. Kuvat ja tarinat on julkaistu liiton Flickr-albumissa.

Juhlavuoden aikana kohtasimme, kuulimme ja kuuntelimme satoja kansalaisia.

Alla kooste kaikista Suomen Kotiseutuliiton Suomi 100 -juhlavuoden hankkeista.

Lisätiedot: Toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, puh. 040 733 7033, etunimi.sukunimi @ kotiseutuliitto.fi

 


 

Kotiseutuliiton Suomi100-juhlavuoden yhteenveto

Suomen Kotiseutuliitolla oli oma Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmakokonaisuus, joka nimettiin Rakkaudesta kotiseutuun. Se on myös mukana valtakunnallisessa Suomi 100 -ohjelmassa. Suomen Kotiseutuliitto on ollut lisäksi kumppanina useassa hankkeessa liittyen itsenäisyyden juhlavuoteen 2017.

Rakkaudesta kotiseutuun -kokonaisuus (1.-3.)

1. Mitä kotiseutu merkitsee?

 • Suuri kansalaiskeskustelu kotiseututyön käsitteistä ja teemaa avaava vuosikirja
 • Käsitteitä tutkitaan ja päivitetään niin tieteellisillä puheenvuoroilla kuin kansaa osallistaen
 • Neljä kansalaiskeskustelutilaisuutta eri puolilla Suomea (Jyväskylä, Helsinki, Oulu, Mikkeli) sekä kaikille avoin verkkokysely aiheesta
 • Laaja juhlavuoden Kotiseutu-vuosikirja, jossa tutkijoiden artikkeleita ja asiantuntijoiden sekä harrastajien esseitä

2. Seurantalojen tarinat ja tähtihetket
Seurantaloilla on ollut merkittävä rooli kansalaisyhteiskunnan syntymisessä ja seurantalot kuuluvat suomalaiseen maisemaan – myös mielenmaisemaan. Kunnianosoituksena satavuotiaalle Suomelle ja sen aktiivisille kansalaisille Suomen Kotiseutuliitto julkaisi Tuomas Uusheimon kanssa Seurantalolla-valokuvateoksen. Juhlavuonna tarkastelimme, millaisia talot ovat tänään ja nostimme esille tarinoita ja henkilöitä niiden taustalla sekä julkaisussa että sosiaalisessa mediassa.

3. Valtakunnalliset kotiseutupäivät Jyväskylässä 10.-13.8.2017

 • Järjestäjinä Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen liitto, paikalliset yhteisöt ja Suomen Kotiseutuliitto.
 • Jyväskylän kaupungin itsenäisyyden juhlavuoden päätapahtuma
 • Kotiseutuliikkeen vuotuinen päätapahtuma

Sekä erillinen Yksi esine, tuhat tarinaa -kokonaisuus yhdessä paikallismuseokentän kanssa.
Haastoimme kaikki Suomen museot valitsemaan kokoelmistaan yhden esineen ja kertomaan sen tarinan avulla jotakin olennaista paikkakunnasta, kotiseudusta – kenties koko Suomesta, suomalaisuudesta ja maamme tarinasta. Miten tämä yksi esine kuvaa kotiseudun kehittymistä, käännekohtaa tai muuta merkityksellistä? Kehotimme museoita osallistamaan asukkaat, koulut ja vanhainkodit, yhdistykset ja kuntapäättäjät tutustumaan museon esineistöön ja pohtimaan niiden tarinoita sekä valitsemaan yhdessä esineen, jonka tarina liittyy osaksi itsenäisen Suomen historiaa. Koossa on 101 kuvaa ja tarinaa.

Suomi100-kumppanuushankkeet

 • Yhteinen perintö -hanke yhdessä Suomen museoliiton, Museoviraston, Kansallismuseon ja muun museokentän kanssa: museot aktivoivat yleisöjä juhlavuoden viettoon sekä lisäävät tietoa ja ymmärrystä itsenäisyyden ajasta. Hanke pyrki viestimään museoiden juhlavuoden ohjelmasta positiivisesti ja moniarvoisesti.
 • Muistikko-keruualustan markkinointi ja keruun viestintä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kumppanina. Muistikossa kuka tahansa voi kertoa tarinoita elämästä sata vuotta täyttävässä Suomessa. Kokemuksista muodostuu yhteinen kulttuuriperintömme, joka kuvaa elämää nyky-Suomessa. SKS säilyttää tarinat tulevien sukupolvien käyttöön.
 • Kotiseudun tarinat -kilpailu: Kalevalaseura, Konserttikeskus ja Suomen Kotiseutuliitto haastoivat musiikkialan taiturit ja kekseliäät käsikirjoittajat ideoimaan 45 minuutin mittaisia koulukonsertteja kotiseudusta lapsille ja nuorille. Voittaja valittiin loppuvuonna 2016 ja juhlavuoden ajan teos kiersi kouluissa.
 • Sata askelta Suomen tulevaisuuteen -hanke Kansanvalistusseuran kumppanina: Millainen on Suomi vuonna 2117? Keväällä 2017 ympäri Suomen järjestetyissä kansalaiskeskusteluissa monitaustaiset ihmiset pohtivat yhdessä, miten jokainen saadaan pysymään kehityksessä mukana ja kuinka esimerkiksi teknologia muokkaa arkeamme.
 • Euroopan kulttuuriympäristöpäivät teemalla Luontoon yhdessä
 • Maakuntalaulujen ilta Kuopion Musiikkikeskuksessa 6.11.2017 yhteistyössä Yle Radio 1:n, Kuopion Musiikkikeskuksen ja Pohjois-Savon liiton kanssa

Sekä omat projektit

 • Suomen Kotiseutuliitto lahjoitti yhdessä Kansallispukujen Ystävät ry:n muiden jäsenjärjestöjen kanssa Jääsken kansallispuvun rouva Jenni Haukiolle. Kansallispuku luovutettiin 1.12.2017.
 • Osallistuminen valtakunnalliseen Suomi100-juhlaan Oulussa 2.12.2017.
 • Mitä kotiseutu merkitsee -juhlistustilaisuus luottamushenkilöille ja vuosikirjan kirjoittajille liiton toimistossa 2.12.2017.
 • Liitto tuki presidenttien hautojen kynttilävalaistuksen toteuttamista itsenäisyyspäivänä. Osa tuotosta lahjoitetaan lapsi- ja nuorisotyön tukemiseen.
 • Kaikkien maakuntalaulut julkaistaan karaokeversioina lahjana itsenäiselle Suomelle joulukuussa 2017.

Juhlavuoteen liittyvä sen aikana syntynyt aineisto on toimitettu myös valtioneuvoston Suomi 100 -toimistoon.

#Suomi100 #kotiseuturakkaus #seurantalot

Kotiseutu-sanapilvi