Kotiseutuliiton jäsenkysely paikallisyhdistyksille on avattu

17.4.2023 Uutinen

Kotiseutuliitto on avannut jäsenkyselyn paikallisyhdistyksille. Kyselyllä kartoitetaan valtakunnallisesti kotiseututoiminnan laajuutta, toimintamuotoja, jäsenmääriä ja toiminnan tavoittavuutta. Vastausaikaa on toukokuun loppuun asti.

Jäsenkysely on tarkoitus toistaa tiettyjen osioiden osalta muutaman vuoden välein. Näin voidaan paremmin seurata muutoksia toiminnassa ja määrissä. Siksi on erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni yhdistys vastaa kyselyyn. ”Kotiseututoiminnan laajuuden, vaikuttavuuden ja laadun osoittaminen on todella oleellista ja tulee jatkossa entistäkin tärkeämmäksi, kun vapaaehtoistyön ja kulttuuritoiminnan resursseista keskustellaan ja niitä puolustetaan”, toteaa Kotiseutuliiton järjestöpäällikkö Marika Punamäki. ”On tärkeää, että saamme ajantasaista tietoa jäseniltä itseltään, eikä kotiseututyötä tarvitse edistää arvailujen varassa.”

Yksi vastaus yhdistystä kohden

Kyselyyn toivotaan vastauksia paikallisesti toimivilta kotiseutu- ja kaupunginosayhdistyksiltä, kulttuuri- ja historiayhdistyksiltä, museoyhdistyksiltä ja muilta Kotiseutuliiton paikallisilta jäsenyhdistyksiltä. Tämä kysely on vain paikallisyhdistyksille suunnattu. Kotiseutuliiton kuntajäsenille ja maakuntien liitoille sekä alueellisille ja valtakunnallisille jäsenjärjestöille lähetetään oma jäsenkyselynsä myöhemmin.

Kyselyyn toivotaan yhtä vastausta yhdistystä kohti. Vain sähköinen vastaaminen on mahdollista. Kyselyä voi täyttää esimerkiksi hallituksen tai johtokunnan kokouksen yhteydessä, sen voi tallentaa välillä ja jatkaa loppuun myöhemmin.

Kysely toimii samalla myös Mestarit & kisällit -ylisukupolvisen kotiseututyön palautekyselynä. Mikäli yhdistys on osallistunut Mestarit & kisällit -toimintaan, toivomme palautetta hankkeesta voidaksemme kehittää ylisukupolvisen toiminnan mallia eteenpäin.

Kyselyyn pääset tästä linkistä: bit.ly/KSLjäsenkysely2023