Kotiseutuliiton järjestöpäällikkö Liisa Lohtander eurooppalaisen kulttuuriperintöohjelman puheenjohtajaksi

31.10.2017 Tiedote

Suomen Kotiseutuliiton tiedote

Suomen Kotiseutuliiton järjestöpäällikkö Liisa Lohtander on valittu Euroopan neuvoston ja Euroopan komission johtaman kulttuuriperintöohjelman puheenjohtajaksi. European Heritage Days (EHD) on pisimpään jatkunut kulttuurialan eurooppalainen ohjelma, ja jo vuosien ajan se on nimetty sekä neuvoston että komission kulttuuriperintöalan lippulaivaksi. Puheenjohtajan kausi kestää syksyyn 2019.

EHD-kokousedustajat Strasbourgissa 18.10.2017. Kuva: Euroopan neuvosto.
EHD-kokousedustajat Strasbourgissa 18.10.2017. Kuva: Euroopan neuvosto.

– Puheenjohtajalla on tärkeä rooli Euroopan tasolla: hän edustaa 50 maan verkostoa ja ohjaa yhdessä Euroopan neuvoston ja Euroopan komission kanssa EHD-ohjelman eurooppalaista ulottuvuutta. Puheenjohtaja myös edustaa ohjelmaa kansainvälisissä kokouksissa ja johtaa ohjelmaan osallistuvien maiden yleiskokousta, kertoo ohjelman johtaja Jelena Mocevic Euroopan komissiosta.

European Heritage Days on vuosittain toistuva tapahtumien ja juhlallisuuksien kimara: kaikkiaan 50 maassa lähes 30 miljoonaa ihmistä osallistuu kymmeniin tuhansiin kulttuuritapahtumiin vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2017 ohjelman puitteissa järjestettiin yli 85 000 tapahtumaa ympäri Euroopan. Suomessa ohjelma tunnetaan nimellä Euroopan kulttuuriympäristöpäivät, ja tapahtumia on liki 300.

– Liisa Lohtander valittiin puheenjohtajaksi Suomen kansallisen ja paikallisen tason erinomaisen työn ansiosta. Valintaan vaikuttivat myös hänen ideansa ja kykynsä viedä eteenpäin uudistuksia ja luovaa muutosta rajallisella budjetilla sekä hänen yhteistyötaitonsa ja intohimonsa siihen, mitä hän tekee, Mocevic kuvailee.

Liisa Lohtander. Kuva: Elina Kuismin / Suomen Kotiseutuliitto.
Liisa Lohtander. Kuva: Elina Kuismin / Suomen Kotiseutuliitto.

Etenkin vuosi 2018 on Euroopalle merkityksellinen

Euroopan unioni on nimennyt vuoden 2018 Kulttuuriperintövuodeksi. Kulttuuriperintövuoden alla toteutetaan kaikissa EU-maissa projekteja, tapahtumia, aloitteita ja kampanjoita. Sekä Euroopan komissio että neuvosto painottavat, että yksi kulttuuriperintövuoden keskeisimmistä toimintamuodoista ovat EHD-ohjelmaan liittyvät kymmenet tuhannet tapahtumat.

– Vuonna 2018 juhlittavan kulttuuriperintövuoden vuoksi myös EHD-puheenjohtajan rooli on poikkeuksellisen suuri. Siksi ensimmäistä kertaa edustajakokous valitsi peräti kaksi varapuheenjohtajaa jakamaan puheenjohtajuusvastuuta Kulttuuriperintövuoden 2018 toteuttamisessa, Jelena Mocevic sanoo.

Lohtander itse on valinnasta iloissaan.

– Puheenjohtajuuden merkitys etenkin Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden aikana on merkittävää paitsi suomalaiselle kulttuuriperintökentälle myös Kotiseutuliitolle. Teemavuoden keskiössä on osallisuus ja paikallisuus osana eurooppalaista perintöä, mikä on myös Suomen Kotiseutuliiton järjestöpäällikkönä työni keskiössä.

– Suomen kansalaisyhteiskunnan rakenne ja vapaus nähdään erityislaatuisena monessa Euroopan neuvoston jäsenmaassa, ja Suomea on hienoa tuoda esille kulttuuriperinnön kautta. Kansalaisten rooli on keskeinen mm. paikallista kulttuuriperintöä ja -ympäristöä koskevassa suunnittelussa, Lohtander summaa.

EHD-kokousedustajat Strasbourgissa 18.10.2017. Kuva: Euroopan neuvosto.
EHD-kokousedustajat Strasbourgissa 18.10.2017. Kuva: Euroopan neuvosto.

Tausta

European Heritage Days / Journées européennes du Patrimoine syntyi v. 1985, jolloin Ranska raportoi avointen ovien päivästään Euroopan neuvoston ministerien kokouksessa. Kiinnostus kasvoi nopeasti eri maissa, ja vuonna 1991 Euroopan neuvosto perusti virallisesti European Heritage Days -ohjelman. Euroopan komissio liittyi mukaan 1999. Suomessa päiviä juhlittiin ensimmäisen kerran syksyllä 1992. Vuoteen 2013 saakka päivät kulkivat nimellä Euroopan rakennusperintöpäivät.

Suomessa kulttuuriympäristöpäiviä koordinoi ympäristöministeriön asettama työryhmä, jossa ovat mukana myös Suomen Kotiseutuliitto, Museovirasto, Opetushallitus ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry. Koordinointityö tehdään Kotiseutuliitossa. Liisa Lohtander on toiminut Suomen edustajana kansainvälisissä kokouksissa vuodesta 2012.

www.kulttuuriymparistopaivat.fi
www.europeanheritagedays.com
www.nba.fi/fi/ajankohtaista/kansainvalinen_toiminta/kulttuuriperintovuosi-2018
www.kotiseutuliitto.fi
www.ym.fi

 

Lisätiedot:

Liisa Lohtander
Suomen Kotiseutuliiton järjestöpäällikkö
puh. 045 1509 109
liisa.lohtander @ kotiseutuliitto.fi

Jelena Mocevic
Programme Manager
European Heritage Days – Journées européennes du Patrimoine
tel: +33 (0) 3 90 21 59 48
jelena.mocevic @ coe.int

Kuvat:

Liisa Lohtander: www.flickr.com/gp/kotiseutuliitto/6H734W
EHD-kokousedustajat: www.flickr.com/gp/kotiseutuliitto/88T3X2
EHD-kokousedustajat: www.flickr.com/gp/kotiseutuliitto/e84DPd
EHD-kokousedustajat: www.flickr.com/gp/kotiseutuliitto/kN2ieg


Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.