Kotiseutukenttä hyvin edustettuna kulttuuriperintöstrategian laadinnassa

19.3.2021 Uutinen

Valtakunnallisen kulttuuriperintöstrategian ohjaus- ja työryhmä on nimitetty, ja molemmissa on edustus Kotiseutuliitosta. Strategian valmistelua linjaa ja seuraa keskeisistä sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä, jossa on jäsenenä Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Sampo Suihko. Valmistelusta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön, Museoviraston ja Suomen Kotiseutuliiton yhteinen työryhmä, jossa liittoa edustaa toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo.

“Hienoa, että kulttuuriperintöstrategiatyö alkaa. On tärkeää, että se valmistellaan yhteistyössä kulttuuriperintöalan toimijoiden kanssa osallistavalla otteella. Myös kulttuuriperinnön moninaisuuden huomioiminen on tärkeä lähtökohta. Kotiseutuliitto on mukana sitoutuneena ja innostuneena”, Riitta Vanhatalo toteaa.

Ohjausryhmän ehdotuksen on tarkoitus valmistua keväällä 2022 ja sen pohjalta laaditaan vuoteen 2030 ulottuva valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriperintöstrategiaksi. Strategia on tarkoitus valmistella yhteistyössä kulttuuriperintöalan toimijoiden kanssa. Strategiatyö kattaa kaikki kulttuuriperinnön osa-alueet ja tunnistaa sen monimuotoisuuden. Strategiatyön tueksi laaditaan erillinen taustaselvitys.

Keväällä järjestetään osallistavia teematyöpajoja kulttuuriperintöstrategiaan liittyen. Osallistavien teematyöpajojen sarja jatkuu syksyllä.

Tavoitteena on tunnistaa kulttuuriperinnön monimuotoisuus ja mahdollisuudet

Kulttuuriperintöstrategiassa kulttuuriperintö ymmärretään kaikkia yhdistävänä, positiivisena ominaisuutena kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Tavoitteena on tunnistaa kulttuuriperinnön monimuotoisuus ja mahdollisuudet, ja löytää yhteiskunnan kaikkia osa-alueita yhdistävät teemat ja kokonaisuudet. Valtavirtaistamalla toteuttaisiin perustuslain kirjausta, jonka mukaan vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

Strategia toteuttaa myös Euroopan komission 2018 hyväksymää Eurooppalaista kulttuuriagendaa (European agenda for culture), jossa jäsenmaita kehotetaan laatimaan omia kansallisia strategioitaan kulttuuriperinnön saralla. Tavoitteena on myös osaltaan jatkaa ja hyödyntää vuonna 2020 päättyneen kulttuuriympäristöstrategian toimenpiteitä ja tuloksia.

Osa Marinin hallituksen ohjelmaa

Ohjausryhmän tehtävänä on vastata kulttuuriperintöstrategian laatimisesta, tehdä linjaukset strategian keskeisistä periaatteista ja asiakokonaisuuksista sekä ohjata työryhmän valmistelutyötä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Työryhmän tehtävänä on valmistella strategiaehdotus ohjausryhmän hyväksyttäväksi, vastata hankkeen viestinnästä ja vastata sidosryhmäyhteistyön toteuttamisesta ja koordinoinnista.

Ohjausryhmän ja työryhmän toimikausi on 15.3.2021–28.2.2022.

Kulttuuriperintöstrategian laatiminen on osa Marinin hallituksen ohjelmaa.

Alkuperäinen uutinen  opetus- ja kulttuuriministeriö / ympäristöministeriö  https://minedu.fi/-/kulttuuriperintostrategiatyo-kaynnistyy

Kulttuuriperintöstrategia (OKM)
https://minedu.fi/kulttuuriperintostrategia

Eurooppalainen kulttuuriagenda  (European Agenda for Culture) – EN
ec.europa.eu/culture/document/new-european-agenda-culture-swd2018-267-final