Kotiseutu 2019 ilmestynyt

31.7.2019 Tiedote

Teemana kotiseututyö ja kansalaisyhteiskunta

Kotiseutu 2019

105. vuosikerta

Teema: Kotiseututyö ja kansalaisyhteiskunta

Päätoimittaja: Riitta Vanhatalo

Toimituskunta: Anna-Maija Halme, Seppo Knuuttila, Liisa Lohtander, Pia Puntanen, Janne Vilkuna

Kotiseututyöllä on ollut iso merkitys Suomen rakentamisessa. Siihen kanavoitui erityisesti sotien jälkeen laajasti kansalaisten vapaa-ajan yhteistoimintaa ja energiaa, kun välirauhansopimus lopetti monen järjestön toiminnan. Näin sai alkunsa Kotiseutuliitto 70 vuotta sitten vuonna 1949. Kaupungistuminen oli jo tuolloin yksi liiton tärkeimmistä kiinnostuksen kohteista. 1800-luvulta peräisin oleva kulttuuri- ja luonnonsuojeluliike suuntautui erityisesti muuttuvan paikallisen kulttuurin dokumentointiin, kotiseutututkimukseen.

Toiminnan kirjo on nykyisin laaja. Yhdistykset järjestävät paikallista yhteisöllisyyttä vahvistavia tapahtumia ja ylläpitävät paikallisia keskusteluryhmiä, pitävät esillä kulttuuriympäristökohteita, huolehtivat asukkaiden mahdollisuudesta osallistua oman lähialueensa suunnitteluun, kokoavat heidän näkemyksiään ja kertovat niitä eteenpäin medialle ja päätöksentekijöille. Joka vuosi syntyy myös kymmeniä tai jopa satoja kotiseutukirjoja.

Suomen Kotiseutuliiton 105. Kotiseutu-julkaisu keskittyy juhlavuoden kunniaksi kotiseututyöhön osana kansalaisyhteiskuntaa. Professori Janne Vilkuna, jonka isoisä Kustaa Vilkuna oli liiton keskeinen perustaja ja vuonna 1909 perustetun Kotiseutu-vuosikirjan pitkäaikainen päätoimittaja, kirjoittaa artikkelissaan Kotiseutuliiton vaiheista. Kirjoittajien joukossa on lukuisia muitakin suomalaisen kansalais- ja kulttuuriperintötoiminnan keskeisiä tutkijoita ja johtajia: mm. Kirsi Moisander, Hanna Lämsä, Pauliina Latvala-Harvilahti, Katriina Siivonen, Emilia Palonen, Sulevi Riukulehto, Timo Suutari, Petri Rinne, Leo Stranius ja kirjan päätoimittaja Riitta Vanhatalo. Kirjassa on myös erinomaisia paikallisia esimerkkejä yhteiskunnallisesti merkityksellisestä kotiseututyöstä, kuten Lassi Saressalon artikkeli TV-Tampereen maahanmuuttajalle kasvot -hankkeesta ja Elisa Göösin esimerkki Janakkala-Seuran ja kunnan hedelmällisestä yhteistyöstä. Jaakko Linkama ulottaa teoksen kansainvälisiin sfääreihin Suomen ja Venäjän kotiseutuyhteistyöstä kertovalla artikkelillaan.

Kotiseutu-vuosikirjan tehtävänä on popularisoida ajankohtaista kulttuuriperintöön liittyvää tutkimusta ja käydä keskustelua kotiseudusta, kulttuurista sekä niihin liittyvistä ja vaikuttavista aiheista.

Tilaa Kotiseutu-vuosikirja 2019 verkkokaupasta www.kotiseutuliitto.fi/tuote/kotiseutu-vuosikirja-2019

Julkaisu jaetaan jäsenetuna Kotiseutuliiton jäsenyhteisöille ja Kotiseutuklubin jäsenille. Liity jäseneksi: www.kotiseutuliitto.fi/jarjesto/liity-jaseneksi

Lataa painokelpoinen (918 kt) versio kansikuvasta