Koronan vaikutukset kotiseututoimintaan -kysely on auki

12.5.2020 Uutinen

Kotiseutuliitto etsii korona-ajan tilanteeseen sopivia kotiseututyön toimintamalleja muun muassa jäsenkyselyn avulla. Vastausten avulla muodostetaan tilannekuva jäsenistön tilanteesta ja jaetaan hyviä oivalluksia. Tilannekuvan avulla kehitetään jäsentoimintaa ja edunvalvontaa.

Koronan vaikutukset kotiseututoimintaan -kysely on auki 12.5. alkaen osoitteessa https://bit.ly/koronavaikutukset.

Hyvät oivallukset jakoon – myös huolenaiheita halutaan kuulla

Kyselystä saatavan tilannekuvan avulla kehitetään Kotiseutuliiton jäsentoimintaa ja edunvalvontaa. Vastausten mukaan kehitetään myös liiton tietopalveluja ja koulutuksia. Huolenaiheisiin tartutaan ja niitä pyritään ratkomaan.

Etenkin positiivisia esimerkkejä kentän toiminnasta tuodaan aktiivisesti esille liiton viestinnässä heti, kun aineistoa alkaa kertyä. Olemme teihin etukäteen yhteydessä, jos mainitsemme vastaajayhteisön nimen. Positiivisten ilmiöiden uutisoinnissa tuomme mielellämme esille toimijatahot.

Parhaat toimintamallit jaetaan myös valtioneuvoston Suomi toimii -kampanjaan. Keräämme kyselyllä tietoa historiallisesta poikkeusajasta ja uuteen normaaliin siirtymisestä myös tulevien historioitsijoiden käyttöön.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön keskusjärjestö ja kotiseututyön edunvalvoja sekä maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Järjestönä palvelemme jäseniämme ja kehitämme jäsenistön osaamista ja toimintavalmiuksia.

Lisätietoja: toimisto@kotiseutuliitto.fi
Aineistoa kootaan osoitteeseen: https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/kotiseututyon-uusi-normaali