Koronakriisi on kurittanut paikallisia yhteisöjä – järjestöt vetoavat seurantalojen tukemisen puolesta

22.5.2020 Tiedote

Koronapandemiasta johtuvien viranomaismääräysten vaikutus paikallisyhteisöille on ollut musertava. Seurantaloja ylläpitävät yhteisöt ovat vaikeuksissa, kun tiloja ei voida käyttää eikä tuloja saada kattamaan kiinteitä kustannuksia. Taloudellisten tappioiden ei tulisi jäädä yksin paikallisyhteisöjen kannettavaksi, vetoavat järjestöt.

Koronarajoitusten myötä seurantalojen käyttö loppui maaliskuussa. Normaaliaikana seurantaloilla ympäri Suomen kokoontuu viikoittain satoja tuhansia harrastajia, juhlijoita, talkoolaisia ja muita paikallisyhteisöjen toimijoita. Tapahtumista saatavilla tuloilla mahdollistetaan myös seurantalokiinteistöjen kiinteiden kulujen kattaminen. Suomen Nuorisoseurojen jäsenilleen tekemän selvityksen mukaan koronapandemiasta johtuvien viranomaismääräysten vaikutus paikallisyhteisöjen toiminnalle on ollut musertava.

”Pelkästään maalis-toukokuun aikana koituneet tulojen menetykset ovat olleet miljoonia. Erilaiset esitykset ja konsertit, myyjäiset ja toimitilojen vuokraaminen vaikkapa juhlakäyttöön on jouduttu perumaan. Myös kesäteatteriesityksiä on joko siirretty seuraavaan kesään tai peruttu kokonaan, koska harjoitteleminen ei ole ollut mahdollista ja kesän tilanne on vaikuttanut vähintäänkin epävarmalta. Kesäaikaan järjestettävät tapahtumat ovat olleet merkittävä tulonlähde koko vuotta ajatellen”, kertoo Suomen Nuorisoseurojen pääsihteeri Annina Laaksonen.

”Olemme todella huolissamme siitä, miten paikallisten yhdistysten käy, mikäli menetettyjä tuloja ei kompensoida mitenkään valtion toimesta. Liikuntaseuroille on jo myönnetty erityistä tukea usean miljoonan edestä, joten ehdotammekin, että erityistä tukea jaettaisiin myös muille paikallistason toimijoille”, sanoo Laaksonen.

Yhdistysten toiminta mahdollistaa sen, että lapset, nuoret ja aikuiset pääsevät kulttuuriharrastusten pariin myös pienillä paikkakunnilla sekä haja-asutusalueilla. Paikallisyhdistysten periksiantamattomuudesta ja sitkeydestä kertoo se, että kriisin keskellä on myös järjestetty harrastustoimintaa etänä sekä aloitettu jopa uutta toimintaa, kuten kauppa-apua riskiryhmille. Samaan aikaan on mietitty kuumeisesti, miten koronan aiheuttamasta talouskriisistä selvitään.

Seurantaloyhteisöjen vaikea tilanne tuli esille myös opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyn alustavissa tuloksissa koronarajoitusten vaikutuksista taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimintaan. Kysely oli käynnissä 20.4.2020 – 26.4.2020. Seurantalojen kiinteät kulut juoksevat normaalisti, mutta tuloja ei ole. Tämä ajaa suuren osan toimijoista vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen, jossa toiminnan jatkuminen on epävarmaa. Uhattuna ovat sekä paikallinen harrastus- ja kulttuuritoiminta sekä talojen rakennusperinnön säilyminen.

Seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöt vetoavat päättäjiin yhdistysten tukemiseksi. ”On ensiarvoisen tärkeää, että koronapandemiasta johtuvat taloudelliset tappiot eivät jää paikallisyhteisöjen kannettavaksi yksin. Vetoammekin päättäjiin niin paikallistasolla kuin eduskunnassakin, että paikallisia yhdistyksiä tuettaisiin taloudellisten tappioiden kompensoimiseksi”, sanoo Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo.

”Eduskunnan kylätoimintaverkostossa yhteisöjen tukeminen oli käsittelyssä keskiviikkona 20.5., ja poliittista yhteisymmärrystä asian hoitamiseksi löytyy yli puoluerajojen”, toteaa Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja Petri Rinne. ”Asia on maamme tuhansille kylille ja kortteleille hyvinvointi- ja elinvoimakysymys, sillä yhteisöllisiin kokoontumispaikkoihin tukeutuu laaja kirjo palveluita”.

Seurantaloja omistavien yhdistysten taustalla on useita valtakunnallisia järjestöjä: Suomen Nuorisoseurat, Finlands Svenska Ungdomsförbund, Suomen Työväentalojen Liitto, Kansantalojen Liitto, Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Kylät, Raittiuden ystävät, Finlands Svenska hembygdsförbund, Finlands Svenska Marthaförbund, Marttaliitto, ProAgria Keskusten Liitto ja Keskukset sekä Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ja piirikeskukset.