Korjaustaito.fi-sivusto avattu

22.2.2022 Uutinen
Ikkunoiden kunnostusta Kulttuurihuone Walolla Laitilassa, Kuva: Miikka Lappalainen.

Museoviraston sivulta pätevimmät tiedot rakennuksen hyvästä korjaamisesta

Korjaustaito.fi-sivustolle koottu tietoa säilyttävästä korjausrakentamisesta, ohjeet suojellun rakennuksen korjaushankkeesta, esimerkkejä onnistuneista korjaushankkeista sekä alan sanastoa. Myös tuttujen Museoviraston korjauskorttien uusi koti on Korjaustaito.fi-sivustolla.

Korjaustaito.fi kokoaa saataville rakennusperinnön hoidon, säilyttävän korjaamisen ja restauroinnin tietoa, ohjeita, kokemuksia. Sisältö on suunniteltu kaikelle yleisölle ymmärrettäväksi ja ammattilaisia hyödyttävän päteväksi.
Korjaustaito-sivusto tukee valtakunnallisesti yhtenäistä toimintalinjaa ja ohjepohjaa suojeltujen kohteiden hankkeisiin osallistuville museoviranomaisille.

Korjaustaito.fi jakautuu neljään osioon:

• Museoviraston korjauskortit ovat ohjeita rakennusta säilyttävään korjaamiseen.
• Restauroinnin polku -ohjeet ovat perustuvat kokemuksiin hyvistä käytännöistä suojeltujen rakennusten korjaushankkeissa ja toimivat yleisinä suosituksina säilyttävän korjaamisen hankkeen päätöksentekoon, suunnitteluun ja rakennuttamiseen.
• Sanasto määrittelee rakennetun ympäristön hoidon, säilyttävän korjaamisen ja restauroinnin keskeisiä käsitteitä.
• Näyteikkunassa julkaistaan esimerkkejä säilyttävän korjaamisen osaajilta ja asiantuntijoilta.

Korjaustaito perustuu rakennusperinnön vaalimisen periaatteisiin. Erityisten suojeltavien rakennusperintökohteiden ohella Korjaustaito palvelee yleisemminkin kestävän kehityksen toteutumista rakennetussa ympäristössä. Rakennuksen arvoja säilyttävä toimintalinja perustuu kohteen yksilölliseen tuntemukseen ja arvostukseen.

Keskustelua ja yhteistyötä

Museovirasto on kulttuuriympäristön suojelun valtakunnallinen viranomainen. Viraston tehtäviin kuuluu vastata alan kehittämisestä sekä kulttuuriperinnön yleisestä tuntemuksesta. Rakennusten kunnossapidon ja korjaamisen alalla virasto toimii asiantuntijana rakennusperinnön säilyttämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Museovirasto toivoo apua tiedon levittämisessä nykyisille ja tuleville ammattilaisille. Sivuston voi esimerkiksi linkittää oman organisaationne sivuille.

Esittely 17. maaliskuuta

Korjaustaito-sivuston esitellään verkossa 17. maaliskuuta 9.30–11.00. Tilaisuus tallennetaan, ja se tulee katsottaviin Korjaustaidon Näyteikkuna-osioon. Ilmoittautuminen: ssl.eventilla.com/event/pEJvb