Korjausklinikka – kestävää korjaamista edistämässä

20.12.2021 Uutinen

Kestävä korjaaminen ja hyvin hoidettu rakennusperintö luovat omaleimaista, kerroksellista ja kiinnostavaa asuinympäristöä. Korjaamalla jatketaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten elämää myös tulevien sukupolvien iloksi. Kulttuuriperinnön huomioiva, kestävä korjaaminen on myös arjen ilmastoteko, joka säästää luonnonvaroja ja tarjoaa elinkeinomahdollisuuksia paikallisille osaajille.

Korjausklinikka – Kestävän rakentamiskulttuurin maaseutu -hanke on edistänyt reilun kahden vuoden ajan 2019–2021 maaseudun ja taajamien kestävän kehityksen ja kulttuuriperinnön huomioivaa korjaus- ja täydennysrakentamista sekä tukenut alan elinkeinojen uudistumista. Hankkeessa on järjestetty tapahtumia, neuvontakäyntejä ja tuotettu tietoa erityisesti Päijät-Hämeen rakennuskannan korjaamisen tueksi.

Hankkeen tuottamat julkaisut, neuvontamateriaalit ja kirjoitukset avaavat kestävää, kulttuuriperinnön huomioivaa korjaamista ja tarjoavat siihen erilaisia lähestymistapoja ja näkökulmia. Tutustu alla olevista linkeistä hankkeen sisältöihin ja tuloksiin ja hyödynnä niitä kestävässä korjaamisessa.

Hankkeen ovat toteuttaneet LAB-ammattikorkeakoulu ja Suomen Kotiseutuliitto vuosina 2019–2021. Hankkeen rahoitus saatiin Maaseuturahastosta Hämeen ELY-keskukselta.

Kestävän korjaamisen polulla – verkkojulkaisu kestävästä korjaamisesta

Mitä tarkoittaa kestävyys vanhan rakennuskannan korjauksessa? Ja kuinka vanhaa taloa kannattaa lähteä korjaamaan kestävästi? Korjausklinikka-hankkeen verkkojulkaisu Kestävän korjaamisen polulla avaa kestävää korjaamista eri näkökulmista ja esittelee hankkeen oppeja, havaintoja ja kokemuksia aiheen parissa. Artikkeleista koostuvasta verkkojulkaisusta löytyy myös käytännön tukea ja neuvoja kulttuurihistoriallisten rakennusten kestävään korjaamiseen.

• Lue julkaisu verkossa: Kestävän korjaamisen polulla. Korjausklinikan oppeja, havaintoja ja kokemuksia (pdf)

Korjausklinikan video kannustaa kestävään korjaamiseen

Lahdessa sijaitsevan Koiskalan kartanon kulttuurihistoriallisia rakennuksia korjataan kestävin, perinteisin menetelmin. Koiskalan kartano on Lahdessa sijaitseva luomutila, jonka mailla on yhteensä 26 eri-ikäistä rakennusta. Korjausklinikan tuoreella videolla kuulet tilan rakennusten kunnostamisesta kestävän korjaamiseen periaatteilla. Video tulee osaksi alkuvuodesta 2022 avautuvaa Museoviraston Korjaustaito-verkkosivustoa.

• Katso video Kotiseutuliiton Youtube-kanavalla: Kestävän korjaamisen polulla – Koiskalan kartano

Korjausklinikan kokoamasta Päijät-Hämeen osaajapankista taitajat kestävään korjaamiseen

Ammattitaitoiset korjausrakentamisen osaajat ovat tärkeä tuki ja apu vanhan talon omistajalle oman talon kunnossapidossa ja korjauksessa. Korjausklinikka-hanke on koonnut erityisesti Päijät-Hämeen korjaajien tueksi kestävän, säilyttävän korjaamisen taitajista osaajapankin, josta löytyy tekijöitä vanhojen kiinteistöjen korjaustöihin.

• Tutustu Päijät-Hämeen osaajapankkiin Korjausklinikka-hankkeen Facebook-ryhmän tiedostoista

Korjausklinikka – ryhmä kestävästä rakentamiskulttuurista kiinnostuneille

Tietoa ja vertaistukea kestävään, perinteiseen korjaamistapaan on saatavilla myös verkosta ja sosiaalisen median kautta. Korjausklinikka-hankkeen aikana perustettiin Facebookiin ryhmä Korjausklinikka – ryhmä kestävästä rakentamiskulttuurista kiinnostuneille. Ryhmässä jaetaan vinkkejä korjausrakentamisen tietolähteistä, tapahtumista ja kursseista. Ryhmää ei suljeta hankkeen päättyessä ja se on myös jatkossa kestävän korjaamisen tietoa tarjoavien tahojen käytettävissä yhteisenä sosiaalisen median neuvonta-alustana.

Facebook-ryhmä Korjausklinikka – ryhmä kestävästä rakentamiskulttuurista kiinnostuneille

Kaikki Korjausklinikan tapahtumatietot, kirjoitukset ja uutiset löydät verkkosivulta: https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/korjausklinikka/kuulumisia-korjausklinikalta/