Korjausklinikalla edistetään kestävää korjaamista

13.10.2020 Uutinen

Kestävä korjaaminen ja hyvin hoidettu rakennusperintö luovat omaleimaista, kerroksellista ja kiinnostavaa asuinympäristöä. Kulttuuriperinnön huomioiva, kestävä korjaaminen on myös arjen ilmastoteko, joka säästää luonnonvaroja ja tarjoaa elinkeinomahdollisuuksia paikallisille osaajille.

Korjausklinikka – Kestävän rakentamiskulttuurin maaseutu -hanke edistää maaseudun ja taajamien kestävän kehityksen ja kulttuuriperinnön huomioivaa korjaus- ja täydennysrakentamista sekä tukee alan elinkeinojen uudistumista. Hankkeessa järjestetään kestävän korjaamisen tapahtumia, neuvontakäyntejä ja tuotetaan tietoa erityisesti Päijät-Hämeen rakennuskannan kestävän korjaamisen tueksi. Kotiseutuliitto toteuttaa Maaseuturahaston rahoittamaa hanketta yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa.

Neuvontaa Hartolassa. Kuva: Reetta Nousiainen.

Tänä vuonna Korjausklinikka-hanke on ollut järjestämässä kahta tapahtumaa Heinolassa. Maaliskuisella Korjausklinikalla Heinolan WPK-talolla puhuttiin korjaustarveselvityksistä ja elokuussa pohdittiin tyhjien tilojen käyttöönottoa Luova, urbaani Heinola -tapahtumassa. Seuraavaksi  suunnitellaan tapahtumaa painovoimaisen ilmanvaihdoin teemoin sekä käynnistellään alan osaajahakua.

Tietoa ja vinkkejä kestävään korjaamiseen

Kesän aikana julkaistu Korjausklinikan kymmenosainen kirjoitussarja tarjoili näkökulmia ja ajatuksia kestävään korjaamiseen ja sen merkitykseen yhteiselle ympäristölle. Sarja julkaistiin Itä-Häme -lehdessä ja se löytyy kokonaisuudessaan Kotiseutuliiton verkkosivuilta:

Tietoa ja vinkkejä kestävään korjaamiseen jaetaan myös hankkeen aktiivisessa Facebook-ryhmässä, jota seuraa jo yli 1400 aiheesta kiinnostunutta. Kuka vain voi liittyä joukkoon seuraamaan ja jakamaan omia vinkkejään kestävään korjaamiseen:

Kotiseututyötä kestävyys edellä

Kestävä kehitys on yksi Suomen Kotiseutuliiton strategian kulmakivistä ja vahvasti mukana liiton toiminnassa. Kotiseutuliitto muun muassa käynnistää kestävän kehityksen määrittelyn kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön näkökulmasta, pitää asiaa esillä vaikuttamistyössä sekä edistää kestävää korjausrakentamista myös muiden hankkeidensa yhteydessä.

Kestävä kehitys ja sen myötä korjausrakentaminen ovat yksi kotiseutuliiton painopisteistä. Kuva: Suomen Kotiseutuliitto.

Kotiseutuliitto kannustaa jäseniään huomioimaan ja edistämään toiminnallaan kestävää kotiseutua. Lukuisat toimijat huolehtivat rakennusperinnöstä kestävästi muun muassa seurantaloilla, asukastiloissa ja paikallismuseoissa. Korjausklinikka on mukana tukemassa kestävyyttä, kulttuuriperinnön hyvä hoito edellä.