Kohti moninaisempaa kotiseututyötä

14.11.2019 Uutinen

Uudet ideat ja näkökulmat. Mahdollisuus päästä tekemään ja oppimaan. Uudet toimintatavat. Osallisuus ja yhteisö. Nämä ja paljon muuta tuotiin esiin, kun Espoossa pohdittiin, mitä hyötyjä kulttuurisesti monimuotoinen vapaaehtoistoiminta tuo kotiseututyöhön, niin uusille kuin vanhoillekin tekijöille.

Kotiseutuliiton Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hankkeen toimijat kokoontuivat Monikulttuurisempaa vapaaehtoistoimintaa -koulutuksen parissa tällä viikolla Espoon Tapiolassa. Mukana oli melkein parikymmentä aktiivista vapaaehtoista espoolaisista kaupunginosayhdistyksistä sekä muista hankkeen kanssa yhteistyötä tekevistä järjestöistä.

Uusien ja erilaisista kulttuuritaustoista tulevien vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan ei välttämättä ole helppoa, mutta aina kannattaa yrittää. Vapaaehtoistyö kotouttaa, kotiuttaa ja kiinnittää muualta muuttaneita suomalaiseen yhteiskuntaan mitä parhaimmalla tavalla. Samalla yhdistysten näkökulma omiin kotikulmiin laajenee, ja kulttuurisesti monimuotoinen kotiseututyö voi avata uusia toimintatapoja. Kaikkia osapuolia hyödyttävä tilanne siis!

Kulttuurisesti monimuotoisen vapaaehtoistyön tarkastelua ja moninaisemman kotiseututyön kehittämistä jatketaan kouluttajana toimivan Heidi Leinon johdolla vielä tammikuussa. Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hankkeesta voit lukea lisää Kotiseutuliiton verkkosivulta.

Jutun kuvat: Juhana Päivärinta / EKYL ry