Suomi toimii – kotiseututyö loikkaa kohti uutta normaalia

13.5.2020 Uutinen
#suomitoimii #yhdessä

Kotiseutuliitto liittyi Suomi toimii -kampanjaan

Suomen Kotiseutuliitto osallistuu valtakunnalliseen Suomi toimii -kampanjaan. Liitto etsii omassa kampanjassaan jäsenistönsä parista hyviä uuteen normaaliin sopivia toimintamalleja kotiseutu- ja kulttuurityöhön. Kampanja tukee Kotiseutuliiton pyrkimyksiä tuoda jäsenistönsä toimintaa entistä laajemmin esille suomalaisessa yhteiskunnassa. Jäsenistön hyviä uuteen normaaliin sopivia toiminnan ja auttamisen malleja etsitään jäsenistölle suunnatulla kyselyllä.

Hyvät mallit jakoon pian!

Kyselyn vastausaikaa ei ole toistaiseksi rajattu. Jäsenten toivotaan kuitenkin vastaavan niin pian kuin se on suinkin mahdollista. Näin uudet toimintamallinne saadaan levitettyä kotiseututoiminnan piiriin, nyt kun niistä on eniten iloa ja hyötyä toiminnalle. Vastaattehan siis mielellään jo ennen kesää tai alkukesästä!

Uusia ideoita voi tuoda esiin sitä mukaa, kun niiden mukaisesta toiminnasta on päätetty, joten syksylläkään ei ole vielä myöhäistä. Julkaisemme hyviä malleja nettisivuillamme erityisesti silloin, kun malli on omaperäinen ja monistettavissa muiden käyttöön.

Kysymme samassa kyselyssä mahdollisista koronaviruksen aiheuttamista negatiivisista seurauksista, jotta voimme viestittää niistä eteenpäin päätöksentekijöille.
Kotiseutuliitto kerää tietoa jäseniltään myös kehittääkseen toimintaansa ja edunvalvontaansa sekä kerätäkseen materiaalia poikkeusajasta ja uuteen normaaliin siirtymisestä tulevien historioitsijoiden käyttöön.

Kampanjaan liittyen järjestämme syksyllä tapahtuman, jossa etsitään ja kokeillaan uusia digitaalisen kotiseututoiminnan ja uuteen normaaliin sopivia kotiseututyön yhdessä tekemisen malleja.

Mikä Suomi toimii -kampanja on?

Suomi toimii on valtioneuvoston kanslian vetämä monen toimijan yhteinen hanke, joka tukee kriisiviestintää koronatilanteessa. Keskeinen toiminnan muoto on kokoava viestintä ja tiedon jakaminen.

Kampanjassa mukana olevat yhteisöt tukevat henkistä kriisinkestävyyttä poikkeusolojen aikana ja sen jälkeen, vahvistavat luottamusta, lujittavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja uskoa tulevaisuuteen, tarjoavat luotettavaa tietoa ja työkaluja kriisin aiheuttamien tunteiden ja epävarmuuden käsittelyyn, osoittavat yhteisen tekemisen ja kaikenlaisen auttamisen merkitystä sekä antavat sille arvostusta.

Uusi normaali on maailmalta ammennettu käsite, jolla kuvataan siirtymistä koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta sitä yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävämpään elämäntapaan, joka ei ole samanlainen kuin ennen koronavirusta vaan entistä turvallisempi.

Kysely: www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/kotiseututyon-uusi-normaali

Suomitoimii.fi