Kirsi Moisanderista Kotiseutuliiton hallituksen uusi puheenjohtaja

3.12.2011 Tiedote

Kotiseutuliitto toivoo lisää tutkimuksia kuntaliitosten vaikutuksesta kotiseutuidentiteetille

Hallintojohtaja Kirsi Moisander on valittu Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtajaksi. Moisander on kotoisin Leppävirralta ja työskentelee Jyväskylän yliopiston hallinnollisena johtajana.

Valtiosihteeri Raimo Sailas ja Turun yliopiston dosentti Rauno Lahtinen valittiin liiton hallituksen jäseniksi kolmen vuoden jatkokaudelle. Lisäksi hallitukseen valittiin ympäristökasvatuksen väitöskirjaa parhaillaan valmisteleva hämeenkyröläinen vararehtori Annukka Alppi.

Liiton varapuheenjohtajana jatkaa Jyväskylän yliopiston museologian professori Janne Vilkuna. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen Vuokatista.

Luottamushenkilöt valittiin Kotiseutuliiton valtuuston kokouksessa Helsingissä 3. joulukuuta. Liiton puheenjohtajana toimii professori Pekka Laaksonen.

Hallituksessa jatkavat kautensa loppuun erityisopettaja Marja Lepola Hämeenkyröstä, maakuntamuseonjohtaja Henri Nordberg Torniosta ja tietokirjailija Harri Turunen Oulaisista.

Kotiseutuliitto paneutuu ensi vuonna entistä perusteellisemmin kuntaliitosten vaikutusten seuraamiseen. Liittoa kiinnostaa erityisesti kuntaliitosten vaikutus liitoskuntien asukkaiden kotiseutuidentiteetille. Liitto on saanut Wihurin säätiöltä avustusta aihetta koskevan tutkijaverkoston perustamiseksi.

Kotiseutupäivät ensi kesänä Mikkelissä

Valtakunnallisia kotiseutupäiviä vietetään ensi vuonna Mikkelin seudulla 2.–5. elokuuta otsikolla Kulttuuriperintö – Kivikaudesta digiaikaan. Joka vuosi eri puolilla Suomea asuvat kotiseutuaktivistit kokoontuvat yhteen tutustumaan kulloisenkin järjestäjäpaikkakunnan kotiseutuun ja paikalliseen kulttuuriin sekä keskustelemaan kotiseututoimintaan liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä. Vuonna 2013 päivät järjestetään Seinäjoella ja vuonna 2014 Hämeenlinnassa.

Suomen Kotiseutuliitto on etenkin paikallista kulttuuriperintöä ja kotiseututoimintaa vaaliva keskusjärjestö, jonka jäseninä on 634 kotiseutu- ja kaupunginosayhdistystä, lukuisia alueellisia kotiseutujärjestöjä, kaikki maakuntien liitot, lähes joka kolmas Suomen kunnista sekä lukuisia valtakunnallisia järjestöjä.

Liitto vaikuttaa lainsäädäntöön ja hallintoon kotiseututoiminnan edellytysten tukemiseksi sekä elinympäristön laadun ja ihmisten viihtyvyyden parantamiseksi. Keskusjärjestönä Kotiseutuliitto huolehtii jäsenyhteisöjensä toimintavalmiuksien kehittämisestä. Liitto palvelee jäseniään mm. antamalla neuvontaa ja koulutusta, harjoittamalla julkaisutoimintaa sekä edistämällä kotiseudun tutkimusta ja tuntemusta.