Kirsi Moisander valittiin eurooppalaisen kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostran valtuustoon

28.10.2019 Uutinen
Kirsi Moisander. Kuva: Hannes Teräsvuori.

Europa Nostra Finlandin puheenjohtaja Kirsi Moisander on valittu Europa Nostran valtuustoon. Kirsi Moisander on yksi maamme keskeisimmistä kulttuuriperintöasiantuntijoista ja -vaikuttajista. Hän työskentelee opetus- ja kulttuuriministeriön alaisen Suomenlinnan hoitokunnan hallintojohtajana. Suomenlinna on yksi Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta.

Kirsi Moisander on toiminut aiemmin Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtajana ja sitä ennen hallituksen jäsenenä pitkän aikaa.  Hän on myös Suomessa Museoviraston hoitaman Euroopan kulttuuriperintötunnus toiminnon ohjausryhmän puheenjohtaja.

“Maassamme on jäljellä suhteellisen vähän yli 100-vuotiasta rakennuskantaa, jonka säilymiseen ja hoitamiseen on juuri nyt, ison rakennemuutoksen myllätessä asuinpaikkoja uusiksi, kiinnitettävä erityistä huomiota”, Moisander toteaa.

”Vime vuosikymmeninä on syntynyt lisäksi paljon arvokasta uutta kulttuuriperintöä seuraaville sukupolville. Niinpä rakennusten jatkuvan hyvän ylläpidon ja huolellisen korjauksen merkitystä ei voi korostaa liikaa.”

Europa Nostran valtuuston jäsenten neuvoa antava valinta tehtiin jäsenäänestyksessä. Avoinna oli 20 paikkaa, ja hakijoita oli 30. Europa Nostran vuosikokous teki valtuuston jäsenistä lopullisen päätöksen maanantai-iltana Pariisissa vietetyssä kulttuuriperintöalan huippukokouksessa European Heritage Summitissa, joka järjestettiin presidentti Emmanuel Macronin suojeluksessa.

”Europa Nostra on järjestö, joka nostaa esille sellaista, mitä pitäisi huomioida ja jakaa tietoa kulttuuriperinnöstä ja siihen liittyvistä kysymyksistä. On hienoa olla mukana merkittävän eurooppalaisen järjestön työssä”, Moisander toteaa.

Europa Nostra – miljoonien eurooppalaisten kansalaismielipiteen kanava

  • Euroopan merkittävin alan kansalaisjärjestö ja -verkosto, jäseniä 40 maassa, jäsenjärjestöjen toiminnan piirissä 5 miljoonaa henkilöä
  • Tekee yhteistyötä EU:n kanssa ja jakaa Euroopan kulttuuriperintöpalkinnot
  • Kampanjoi Euroopan uhanalaisen kulttuuriperinnön puolesta
  • Jäseninä sekä yhteisöjä että yksityishenkilöitä

Europa Nostra Finland – Suomalaisten kulttuuriperintöjärjestöjen ääni Euroopassa

  • Alan suomalaisten järjestöjen yhteistyöelin ja kanava Eurooppaan
  • Jäsenyhteisöjä ovat Association of Castles and Museums Around the Baltic Sea, PKL-Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto, Ritarihuone, Suomen arkkitehtiliitto, Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja Suomen Museoliitto

 

Lehdistökuva: Kirsi Moisander Suomenlinnassa. kuva: Hannes Teräsvuori.

Lataa tästä: (max. 5,4 mt)