Kilpailu kannustaa lapset ja nuoret luontoon yhdessä

2.10.2017 Tiedote

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tiedote

Kulttuuriympäristön tekijät on lasten ja nuorten kilpailu, jossa kerrotaan tänä vuonna luontopaikkojen tarinoita. Kilpailu on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäivät -tapahtumakokonaisuutta Suomessa. Kilpailutehtävänä on etsiä luonnosta paikka tai alue, jolla on kiinnostava tarina, sekä kertoa se koko Euroopalle. Kilpailuaika on 9.2.2017–10.1.2018 ja siihen osallistutaan ryhmässä. Voittajayhmä saa 500 € rahapalkinnon.

Kilpailu on avoin kaikille vuonna 1999 tai sen jälkeen syntyneille. Ryhmän voi muodostaa esimerkiksi päiväkoti- tai koululuokka, harrastusryhmä tai kaveriporukka. Ryhmän valitsema luontokohde voi olla vaikkapa mahtava metsikkö, käppyrä mänty, läheinen luola, puhutteleva peltoaukea, upea uimaranta, komea kallio, kotikadulla oleva puisto, muinainen muistomerkki tai oma takapiha. Kilpailutyössä vastataan kysymyksiin: Millaisia tapahtumia valitsemaanne paikkaan liittyy? Miten ihmisen kädenjälki näkyy paikassa? Kilpailutyön voi toteuttaa esimerkiksi videon, valokuvien, tekstien, piirrosten, maalausten, animaation, verkkosivun tai blogin avulla ja eri ilmaisukeinoja vapaasti yhdistellen. Voittajan valitsee Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä ja palkinto luovutetaan helmikuussa 2018.

Suomen malli ihastuttaa muissa maissa

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailun tarkoitus on innostaa lapsia ja nuoria vaikuttamaan kulttuuriympäristöön nyt ja tulevaisuudessa. Kilpailun tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten kulttuuri-identiteetin ja ympäristösuhteen muodostumista. Kilpailu kannustaa lapsia ja nuoria havainnoimaan, tutkimaan ja arvioimaan lähiympäristöään. Kilpailun avulla rohkaistaan heitä osallistumaan ja vaikuttamaan oman ympäristönsä kehittämiseen ja kulttuurin uudistamiseen. Kilpailulla halutaan tukea varhaiskasvatuksen, koulujen, oppilaitosten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kulttuuriympäristö- ja demokratiakasvatusta.

Suomalainen tapa ottaa lapset ja nuoret mukaan Euroopan kulttuuriympäristöpäivien juhlintaan on innostuttanut Euroopassa. Ruotsissa ja Espanjassa on järjestetty vastaava kilpailu Suomen mallia käyttäen. European Heritage Days -ohjelman tapaamisessa Strasbourgissa lokakuussa esitellään Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu ja ensi vuodelle suunnitellaan kilpailun laajentamista yhä useampiin maihin.

Taustalla Euroopan kulttuuriympäristöpäivät

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät on tapahtumakokonaisuus, jossa vuosittain 50 maassa yli 20 miljoonaa ihmistä osallistuu paikallisten järjestäjien tapahtumiin. Päivien tarkoituksena on nähdä kulttuuriympäristö voimavarana ja hyvinvoinnin lähteenä. Yleisötapahtumien pääajankohta oli syyskuussa. Suomessa juhlitaan ihmisen luontosuhteen kulttuurista perustaa tänä vuonna yhteensä yli 280 yleisötapahtumassa.

Luontoon yhdessä on Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teema Suomessa vuonna 2017. Teemavuodet ovat yhteisiä kaikille maille ja Euroopassa juhlitaan koko vuosi teemalla Heritage and Nature. Suomessa osana päiviä järjestetään lasten ja nuorten kulttuuriympäristökilpailu. Kilpailun aihe liittyy aina kulttuuriympäristöpäivien vuositeemaan.

Päiviä vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta. Suomessa toimintaa koordinoi työryhmä, johon kuuluu edustajia Museovirastosta, Opetushallituksesta, Suomen Kotiseutuliitosta, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta ja ympäristöministeriöstä.

Kulttuuriympäristön tekijät 2017: näin osallistut kilpailuun

  1. Kulttuuriympäristökilpailu, avoin kaikille alle 18-vuotiaille, osallistutaan ryhmittäin (väh. 2 hlö). Kilpailuaika käynnissä, jatkuu 10.1.2018 saakka. Voittanut ryhmä saa 500 €.
  2. Aihe on Luontoon yhdessä! Tehtävänä valita luonnosta paikka, jonka haluaa esitellä koko Euroopalle. Kertokaa paikan tarina ja miten ihmisen toiminta näkyy siinä. Menetelmä on vapaa: maalaa, kuvaa video, kirjoita blogi, kaikki käy!
  3. Kisa on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä. Ladatkaa kilpailutyö kansainväliselle sivustolle www.europeanheritagedays.com – jokainen työ sytyttää tähden Euroopan kartalle.

Lisätietoja

www.kulttuuriymparistopaivat.fi
Twitter: @HeritageDaysFI
Facebook: www.facebook.com/EHDFinland
www.europeanheritagedays.com

  • Euroopan kulttuuriympäristöpäivien koordinaattori Sini Hirvonen, sini.hirvonen@kotiseutuliitto.fi, puh. 045 614 0464
  • Hanna Lämsä, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, hanna.lamsa@kulttuuriperintokasvatus.fi puh. 040 128 0818
  • Mikko Hartikainen, Opetushallitus, mikko.hartikainen@oph.fi puh. 029 533 1058
  • Hanna Hämäläinen, ympäristöministeriö, hanna.hamalainen@ym.fi, puh. 0295 250 095