Kestävän korjaamisen tueksi kaivataan tietoa, osaajia ja verkostoja

11.2.2020 Tiedote

Vanhan rakennuskannan kestävä korjaaminen edellyttää monenlaista asiantuntemusta. Korjausrakentajat kaipaavat tuekseen erityisesti asiantuntevien ja luotettavien tahojen ohjeita sekä alan osaajia, kertoo tuore kysely.

Korjausklinikka – Kestävän rakentamiskulttuurin maaseutu -hanke selvitti loppuvuodesta 2019 maanlaajuisella kyselyllä korjausneuvontapalveluiden saatavuutta ja korjaajien saamaa tukea. Eri aikakausien rakennusten korjaaminen edellyttää monenlaista asiantuntemusta, joka alkaa käydä vähiin myös alan ammattilaisten keskuudessa.

Tietoja kokoavaa palvelua kaivataan

Kyselyn mukaan kestävän korjausrakentamisen tueksi kaivataan erityisesti kokonaisvaltaista tietoa sekä osaajia ja verkostoja. Nykyisellään neuvoja on saatavilla yksityisyrittäjiltä, alueellisilta vastuumuseoilta, yhdistyksiltä ja korjausrakentamiskeskuksilta.

Erityisesti puolueettomilta tahoilta, kuten viranomaisilta tai yhdistyksiltä saatavia neuvoja arvostetaan. Alueelliset vastuumuseot, entiset maakuntamuseot, ovat tarjonneet korjausneuvontaa, mutta tilanne on vaihdellut alueittain. Tulevaisuudessa vastuumuseoiden neuvonnan odotetaan kuitenkin parantuvan lisääntyneiden resurssien myötä.

Korjausklinikka-hanke kohdistuu erityisesti Päijät-Hämeeseen, missä on ollut niukasti saatavilla korjausrakentamisen neuvontaosaamista ja -palveluja. Vuoden 2020 alusta Lahden museossa on aloittanut korjausrakentamisen asiantuntija.

Osaajat esille

Vastaajista monet kaipasit koottua tietoa oman alueensa korjausrakentamisen osaajista sekä alan tapahtumista ja kursseista. Korjausklinikka pyrkii kartoittamaan Päijät-Hämeen osaajia ja kehittämään osaajatietopankkia alueelle. Koko maata palvelemaan on perustettu Facebook-ryhmä, jossa jaetaan vinkkejä korjausrakentamisen tietolähteistä, tapahtumista ja kursseista.

Osaajat pääsevät esille myös hankkeen tapahtumissa. Ensimmäisessä yleisötapahtumassa lauantaina 14. maaliskuuta Heinolan WPK-talolla kerrotaan kestävästä korjaamisesta ja WPK-talon korjauksen suunnittelusta.

Hyvin hoidettu rakennettu kulttuuriympäristö on maaseudun ja taajamien tärkeä vetovoimatekijä. Korjausklinikka-hanke edistää maaseudun ja taajamien kestävän kehityksen ja kulttuuriperinnön huomioivaa korjaus- ja täydennysrakentamista sekä tukee alan elinkeinojen uudistumista. Hankkeen toteuttavat LAB-ammattikorkeakoulu ja Suomen Kotiseutuliitto, Hämeen ELY-keskuksen Maaseuturahaston avustuksella.

Lisätietoja: projektipäällikkö reetta.nousiainen@lab.fi, puh. 044 7085071

• Seuraa ryhmää: Korjausklinikka – ryhmä kestävästä rakentamiskulttuurista kiinnostuneille
• Korjausklinikka-hanke Facebookissa: www.facebook.com/Korjausklinikka
• Lue lisää hankkeesta: https://lab.fi/fi/projekti/korjausklinikka