Kestävän korjaamisen polulla – verkkojulkaisu kestävästä korjaamisesta

2.12.2021 Uutinen

Vanhan talon korjaaminen on ilmastoteko, joka säilyttää myös yhteistä kulttuuriperintöämme. Korjausklinikka-hankkeen tuore verkkojulkaisu Kestävän korjaamisen polulla esittelee kestävää korjaamista ja keinoja toteuttaa sitä.

Mitä tarkoittaa kestävyys ja kestävä kehitys vanhan rakennuskannan korjauksessa? Kuinka vanhaa taloa voi ja kannattaa lähteä korjaamaan kestävästi? Korjausklinikka-hankkeen vasta julkaistu verkkojulkaisu Kestävän korjaamisen polulla avaa kestävää korjaamista eri näkökulmista ja esittelee hankkeen oppeja, havaintoja ja kokemuksia aiheen parissa.

Artikkeleista koostuvasta verkkojulkaisusta löytyy myös käytännön tukea ja neuvoja kulttuurihistoriallisten rakennusten kestävään korjaamiseen. Ohjeita on tarjolla niin oman korjaushankkeen suunnitteluun, korjaamista edeltäviin selvityksiin kuin rakennuksen hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Korjausneuvontaa ja osaajapankkeja

Verkkojulkaisu esittelee korjausneuvonnan palveluita sekä hankkeen aikana syntyneen ajatuksen virtuaalisesta korjauskeskuksesta. Hankkeen konkreettisten toimien alueella Päijät-Hämeessä on ollut pulaa korjausneuvonnasta, ja Korjausklinikka on pyrkinyt löytämään tähän ratkaisumalleja. Julkaisu esittelee lisäksi osaajapankkeja, yhteisöjen korjaushankkeita, korjausavustuksia ja Päijät-Hämeen rakennuskantaa.

Artikkeleita Suomen Kotiseutuliiton julkaisusarjassa ilmestyneeseen julkaisuun ovat kirjoittaneet asiantuntijat LAB-ammattikorkeakoulusta, Kotiseutuliitosta ja hankkeen yhteistyöverkostoista.

Korjausklinikka on LAB-ammattikorkeakoulun ja Suomen Kotiseutuliiton hanke, jolla edistetään maaseudun ja taajamien kestävää, kulttuuriperinnön huomioivaa korjausrakentamista. Hanke päättyy vuoden 2021 lopulla. Hanketta rahoittaa Maaseuturahasto.