Kerro näkemyksesi kulttuuriympäristön kehitystyöhön – vastaa kyselyyn!

26.6.2020 Uutinen

Tuo oma näkökulmasi mukaan kulttuuriympäristön kehittämistyöhön.

Nyt kartoitetaan näkökulmia kulttuuriympäristötyöhön, osallistumismahdollisuuksiin ja alan kehitystarpeisiin. Vastauksesi tukee ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämää Kulttuuriympäristöstrategian (2014-2020) arviointia.

Pääset vastaamaan kyselyyn täällä: http://owalgroup.com/kysely

Vastaamiseen menee noin 5 minuuttia. Vastausaikaa on elokuun loppuun saakka.

Vastaukset annetaan yksityishenkilönä, ei yhteisön nimissä. Linkkiä saa jakaa laajalti esimerkiksi oman alueen kotiseututoimijoiden parissa.

Kysely on toteutettu suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saameksi. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Lisätietoa kulttuuriympäristöstrategiasta on ympäristöministeriön sivuilla.

Vastauksesi on erittäin arvokas, kiitos panoksestasi jo etukäteen!

Kulttuuriympäristöstrategian arviointi on käynnissä

Valtakunnallisen kulttuuriympäristöstrategian (2014-2020) arviointi on käynnistynyt. Owal Group Oy toteuttaa arvioinnin opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön toimeksiannosta huhti-lokakuun aikana 2020.

Kulttuuriympäristöstrategialle määriteltiin kolme päätavoitetta:

  1. kulttuuriympäristö on merkittävä voimavara ja uuden toiminnan mahdollistaja,
  2. kulttuuriympäristön hoito on osa kestävää kehitystä ja
  3. hyvä hallinto mahdollistaa kokonaisvaltaisen kulttuuriympäristöpolitiikan.

Suomen Kotiseutuliitto on ollut aktiivisesti mukana strategian laadinnassa ja toimeenpanossa. Annoimme ensimmäisten joukossa kulttuuriymopäristösitoumuksemme vuonna 2015 ja haastoimme koko jäsenistömme mukaan.

Arvioinnissa tarkastellaan, kuinka tavoitetilat ovat toteutuneet, miten toimiva strategia on ollut työkaluna ja minkälaisia vaikutuksia strategialla on ollut. Lopuksi arvioinnissa laaditaan ehdotuksia kulttuuriympäristöön vaikuttavien toimenpiteiden tarpeista ja suuntaamisesta tulevaisuudessa.

Arvioinnin tiedonkeruun aikana osallistetaan laajasti ympäri maata kulttuuriympäristötehtävissä toimivia asiantuntijoita. Näkemyksiä kulttuuriympäristöstrategian toimivuudesta ja
vaikuttavuudesta kerätään esimerkiksi alueellisissa työpajoissa sähköisen kyselyn ja haastattelujen lisäksi. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla käynnistettävän kulttuuriperintöstrategian valmistelussa.

Lisätietoa arvioinnista löytyy Owal Group Oyn sivuilta. Kyselyn tulokset kerää ja analysoi Owal Group Oy.