Kaunislehdon talomuseo Hyrynsalmella on Itä-Suomen paikallismuseo 2023

18.6.2023 Tiedote
Kaunislehdon talomuseo, Hyrynsalmi. Museon edessä on hevonen ja reki nurmikolla. Kyydissä on lapsia.
Lastenpäivänä kesäkuussa 2022 Kaunislehdon talomuseolla oli tarjolla ajelua suomenhevosen vetämässä reessä, joka luisti hyvin nurmikollakin. Kuva: Markku Korteniemi.

Itä-Suomen vuoden paikallismuseoksi 2023 on valittu Kaunislehdon talomuseo Hyrynsalmella.

Kaunislehdon talomuseo on ulkomuseo, jossa osa rakennuksista on alkuperäisiä ja osa paikalle siirrettyjä. Museota ylläpitää Hyrynsalmen kunta. Museo on perustettu vuonna 1973 ja täyttää tänä vuonna 50 vuotta.

Kaunislehdon talomuseon valitsi voittajaksi Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja, museologian emeritusprofessori Janne Vilkuna alueellisten vastuumuseoiden ehdotusten pohjalta.

Tämänkertaisen Itä-Suomen vuoden paikallismuseo -kilpailun teemana on kulttuuriperintökasvatus.

Hyrynsalmen yhtenäiskoulun opetussuunnitelmaan liitettiin vuonna 2022 Museo OPS paikallisesti tuotettuine oppimateriaaleineen.

”Hyrynsalmen Museo OPS -malli on niin mainio, että soisi usean koulun eri puolilla Suomea ottavan paikallismuseonsa haltuun sovelletusti samalla periaatteella”, Vilkuna toteaa.

Luokat vierailevat museossa joka vuosi eri teemalla

Hyrynsalmen pikkupelimannien viulistit soittavat työnäytöspäivänä 2022. Kuva: Markku Korteniemi.

Museo OPS:ssa on otettu kokonaisvaltaisesti irti hyöty omasta Kaunislehdon talomuseosta, sillä kaikki yhtenäiskoulun 1–9 luokat käyvät elokuun museoviikolla museossa. Olennaista on, että kukin luokkataso tutustuu talomuseoon uudesta näkökulmasta: esimerkiksi ensimmäisen luokan oppilailla on oppimistavoitteen aiheena asuminen sekä lasten leikit ja yhdeksännen luokan oppilailla omavaraisuus.

Vierailuissa käytetään apuna oppilaiden omaa museopassia, johon he arvioivat käyntiään ja kirjaavat, millaisia asioita museokäynnistä jäi mieleen.

Kaunislehdon talomuseo. Perinteisen suomalaisen hirsirakennuksen sisätila ja pirtinpöytä,
Kaunislehdon torppa on perustettiin 1800-luvun lopulla, miltä ajalta päärakennuksesta vanhempi osa on. Pirtti on uudempi 1920-luvulta ja siinä toimi aikoinaan myös kansakoulu. Pirtin pöytä on vuodelta 1845. Päärakennus edustaa kainuulaista elämäntapaa 1800–1900-lukujen vaihteessa. Kuva: Markku Korteniemi.

Kilpailun arvostelukriteereinä olivat kulttuuriperintökasvatuksen laajuus eri ikäluokille sekä kulttuuriperintökasvatuksen keinovalikoima ja tuloksen arviointitavat.

”Hyrynsalmella on ymmärretty, että museokohde, olipa se yksittäinen esine tai kiinteä kohde, sisältää lukemattomia tarinoita”, Vilkuna mainitsee.

Museo sisältyy Museoviraston Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt eli RKY-luetteloon.

Itä-Suomen paikallismuseo -kilpailun päämääränä on tuottaa näkyvyyttä paikallismuseoille ja sille arvokkaalle työlle, jota niissä tehdään. Suomen Kotiseutuliitto on valinnut kilpailun voittajan vuodesta 2010 lähtien. Aluksi palkinto oli nimeltään Savo-Karjalan vuoden paikallismuseo. Vuonna 2016 Kainuu ja Kymenlaakso liittyivät mukaan kilpailuun ja nimi muutettiin nykyiseksi.