Katsaus Kotiseutuliiton vuoteen 2018 – liitto vahvisti jäsenpalveluita ja edunvalvontaa

16.5.2019 Uutinen

Suomen Kotiseutuliiton valtuusto hyväksyi vuoden 2018 vuosikertomuksen kevätkokouksessaan Kokkolassa 10. toukokuuta. Vuosikertomus esitellään myös vuosikokouksessa Tuusulassa 9. elokuuta. Vuosikertomus on myös julkaistu kokonaisuudessaan verkossa.

69-vuotiaan Suomen Kotiseutuliiton säännöt uudistettiin kesken toimintakauden, vuosikokouksessa Lappeenrannassa 10.8.2018. Erityisesti uusien sääntöjen hengessä liitto keskittyi vuonna 2018 tarkoituksensa toteuttamiseen. Liiton tarkoituksena on kotiseututyön keskusjärjestönä, kansalaisjärjestönä ja valtakunnallisena edunvalvojana:

 • vahvistaa kotiseututietoisuutta,
 • edistää moniarvoista kansallista kulttuuria ja sen arvostusta paikallisten ja alueellisten piirteiden pohjalta,
 • kehittää monimuotoista kotiseutu- ja kulttuuriperintötyötä kaupungeissa, kunnissa ja maakunnissa,
 • tukea paikallista ja alueellista omatoimisuutta ja kotiseutuhenkeä sekä
 • toimia ja vaikuttaa kotiseututyön tavoitteiden toteuttamiseksi yhteiskunnan päätöksenteossa.

Vuosikokous 2018 asetti Kotiseutuliiton toiminnalle seuraavat lähiajan päälinjat

 • Kulttuurisesti monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus
 • Asukkaiden osallisuuden vahvistaminen
 • Uudet toimintamuodot kotiseututyössä

Kotiseutuliiton 70. toimintavuonna eli vuonna 2018 muun muassa:

 • toteutettiin 70. Valtakunnalliset kotiseutupäivät Lappeenrannassa yhteistyössä Lauritsala-Seuran kanssa
 • jatkettiin Tuusulan 2019 ja käynnistettiin Kokkolan 2020 kotiseutupäivien suunnittelu
 • osallistuttiin aktiivisesti Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden toteuttamiseen
 • toteutettiin päälinjojen mukaista toimintaa mm. jaostojen työskentelyssä
 • jatkettiin Kotiseudulle-keräystä Kotiseutusäätiön perustamispääoman keräämiseksi
 • saatiin päätökseen liiton sääntöjen uudistustyö liittyen etenkin pykäliin toiminnan tarkoitus ja tarkoituksen toteuttaminen
 • laadittiin vuoden 2019 eduskuntavaaleja ajatellen hallitusohjelmatavoitteet
 • kehitettiin seurantalojen korjausavustusten hakemiseen liittyvää ohjeistusta ja www.seurantalot.fi -sivustoa
 • jatkettiin tehostettua jäsenhankintaa, myös kannatusjäsenten rekrytointia Kotiseutuklubiin
 • saatiin valmiiksi liiton verkkosivujen uudistustyö liiton jäsen- ja tietopalvelujen parantamiseksi
 • kehitettiin liiton viestintää myös avaamalla Kotiseutublogi ja lisäämällä edelleen vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa

Vuoden 2018 aikana liiton jäseneksi liittyi 24 yhteisöä ja 26 yksityishenkilöä. Jäsenmäärän kasvu on jatkunut vahvana jo useamman vuoden. Myös jäsenpalveluja kehitettiin ja lisättiin, ja liittoon palkattiin järjestöassistentti lisääntyneen jäsenmäärän palvelutason takaamiseksi.

Kertomusvuoden aikana Kotiseutuliitto seurasi tarkasti maakuntauudistuksen etenemistä ja vaikutti osaltaan, että vuoden 2016 vuosikokouksen antaman Maakuntauudistus ja identiteettityö -julkilausuman sekä vuoden 2017 vuosikokouksen antaman Kaikilla on oikeus kotiseutuun -julkilausuman henki toteutuisi uudistuksen edetessä mahdollisimman hyvin.

Liitto toimi jäsenistönsä edunvalvojana viranomaisiin päin ja antoi lausuntoja ajankohtaisista asioista sekä kannanottoja julkisuuteen: Vuonna 2018 annettiin 6 lausuntoa tai julkilausumaa, sekä 7 lausuntoa kotiseutuneuvoksen arvonimistä. Liitto hoiti jäsenviestintää ajankohtaislehdellä, sähköpostitse ja kuukausittain ilmestyvällä uutiskirjeellä sekä kehittäen internetsivuston sisältöä ja sosiaalisen median käyttöä.

Liitto järjesti seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja maakunnallisia tapaamisia. Liiton toimihenkilöt ja luottamushenkilöt osallistuivat runsaasti paikallistason toimintaan.

Vuoden 2018 erityispainotus: Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi

Euroopan unioni nimesi vuoden 2018 Kulttuuriperintövuodeksi. Kulttuuriperintövuosi oli sateenvarjo, jonka alla toteutettiin projekteja, tapahtumia, aloitteita ja kampanjoita ympäri Eurooppaa. Suomessa vuoden koordinaatiosta vastaasi Museovirasto, Suomen Kotiseutuliitto oli mukana teemavuoden ohjausryhmässä. Liitto toteutti kulttuuriperinnön teemavuotta etenkin viestinnän keinoin; kannustimme jäsenyhteisöjämme mukaan teemavuoden viettoon. Lisäksi liitto järjesti itse lukuisia teemavuoden tapahtumia.

Teemavuoden tavoitteissa yhdistyivät eurooppalaisuus ja paikallisuus, mikä tuki monia Kotiseutuliiton omia tavoitteita: vuoden aikana kannustettiin tutustumaan Euroopan moninaiseen kulttuuriperintöön ja pohtimaan samalla sen merkitystä omassa arjessa sekä sitä, mikä on juurien ja kulttuuriperinnön merkitys yhteiskunnan rakennusaineena nyt ja tulevaisuudessa. Kotiseutuliiton kannalta tärkeä näkökulma vuoden tavoitteissa oli kulttuuriperintö kohtaamisten paikkana ja vuoropuhelun välineenä sekä sosiaalisena voimavarana.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät Lappeenrannassa elokuussa oli toimintavuoden keskeisin kulttuuriperintötapahtuma, ja päivien keskusteluissa eurooppalainen teemavuosi oli itsestään selvästi näkyvästi mukana.

Myös maakunnallisissa tilaisuuksissa eurooppalainen kulttuuriperinnön teemavuosi 2018 oli keskusteluteemana. Maakunnallinen tilaisuus järjestettiin kaikkiaan 11 maakunnassa. Tilaisuuksissa Kotiseutuliiton yhdistys- ja kuntajäsenet, kunkin maakunnan liitto sekä alueen kannattajajäsenet kohtasivat liiton edustajia ja toisiaan ja keskustelivat erilaisista ajankohtaisista teemoista.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät oli yksi teemavuoden pääyhteistyökumppaneista ja toteutti osaltaan teemavuotta mm. kannustamalla yhteisöjä keskusteluun ja tapahtumiin. Kulttuuriympäristöpäiviä koordinoidaan Kotiseutuliitosta.

Kotiseutuliiton hankkeista Mestarit ja Kisällit oli osa eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuoden ohjelmaa. Myös liiton muissa hankkeissa teemavuosi pidettiin esillä. Lisäksi liiton viestinnässä ja julkaisuissa huomioitiin teemavuosi monin eri tavoin.

Kulttuurisesti monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus -jaosto ideoi ja järjesti seminaarin jaoston teemoista 13.4.2018 Opetushallituksen tiloissa. Sen evästämänä pidettiin myös keskustelutilaisuus Lappeenrannan kotiseutupäivillä elokuussa 2018.

Koko vuosikertomus on verkossa Toimintasuunnitelmat ja vuosikertomukset -sivulla.