Kalevala – elävä eepos sai Euroopan kulttuuriperintötunnuksen

11.4.2024 Uutinen

Kalevala – elävä eepos on saanut Euroopan komission myöntämän kulttuuriperintötunnuksen. Tunnus jaetaan Euroopan unionin alueella sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. Tunnus myönnettiin seitsemälle kohteelle.

Kalevala on yksi harvoista aineettoman kulttuuriperinnön kohteista, jolle on myönnetty Euroopan kulttuuriperintötunnus. Tunnus myönnettiin Kalevalalle elävänä eepoksena, joka elää ajassa ja josta tuotetaan yhä uusia tieteellisiä, taiteellisia ja kulttuurisia tulkintoja. Karjalaisista ja suomalaisista kansanrunoista ammentava Elias Lönnrotin vuonna 1849 kirjoittama Kalevala on osa yleiseurooppalaisia aatevirtauksia ja eeposperinteitä. Kalevala on käännetty yli 60 kielelle.

“Kalevala on osa yhteistä eurooppalaista perintöämme, joka kertoo kulttuurin voimasta ja uudistumiskyvystä. Taiteilijat ovat luoneet monien sukupolvien ajan sen pohjalta uutta musiikkia, visuaalista taidetta ja kirjallisuutta. Kalevalan avulla on mahdollista avata keskustelua myös elävän kulttuuriperinnön merkityksestä ja kulttuurisesta moninaisuudesta yhteiskunnassamme”, toteaa tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala.

Tunnukseen liittyy eurooppalaisille nuorille suunnattu Eeppinen kaleidoskooppi -hanke, jossa avataan suomalaista ja karjalaista kulttuuriperintöä ajankohtaisista näkökulmista. Hankkeen toteuttaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seura yhdessä Kalevalaseura-säätiön, Gallen-Kallelan Museon, Juminkeko-säätiön, Parppeinvaaran runokylän sekä laajan yhteistyöverkoston kanssa.

Euroopan kulttuuriperintötunnus (European Heritage Label) on osa EU:n Luova Eurooppa -ohjelmaa. Tunnus on myönnetty vuodesta 2013 alkaen 67 kohteelle, jotka liittyvät muun muassa rakennusperintöön, asiakirjoihin, kulttuuriympäristöön ja aineettomaan kulttuuriperintöön. Tunnuksen on tarkoitus lisätä eurooppalaisten tietämystä Euroopan historiasta ja unionin rakentamisesta sekä yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä. Suomesta tunnuksen on aiemmin saanut Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampus ja tasa-arvoinen koulutus vuonna 2022.

Euroopan kulttuuriperintötunnusta koordinoi Museovirasto. Seuraava kansallinen hakukierros järjestetään touko-kesäkuussa 2024.