Kahdelle kotiseutuneuvoksen arvonimi

9.12.2022 Uutinen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi 9. joulukuuta 49 arvonimeä. Kotiseutuneuvoksen arvonimen sai kaksi kotiseututyössä ansioitunutta.

Suomen Kotiseutuliitto onnittelee uusia kotiseutuneuvoksia, jotka ovat:

Korkia-aho Eero Erkki, ent. työnjohtaja ja vastaava mestari, Alajärvi

Siltasari-Peltonen Tuula Kristiina, ent. markkinointipäällikkö, luonnontieteiden kandidaatti, Järvenpää

Tasavallan presidentin myöntämä arvonimi on julkisen arvonannon osoitus kansalaisen yhteiskunnan hyväksi tekemästä työstä ja sen tulee mahdollisuuksien mukaan kuvata henkilön elämäntyötä. Arvonimiä myönnetään yleensä kaksi kertaa vuodessa, ja niitä on myönnetty vuodesta 1918 lähtien.

Lisätietoa arvonimistä: Valtioneuvoston kanslia

Kaikki kotiseutuneuvokset Suomen Kotiseutuliiton sivuilla

Onnea uusille kotiseutuneuvoksille