Juuka-seura on Vuoden kotiseutuyhdistys

19.6.2023 Tiedote
Vuoden kotiseutuyhdistys Juuka-seuran toimintaa: vierailulla olevia koululaisia museon ovella.
Juuan koululaiset vierailevat säännöllisesti Juuka-seuran museoissa. Kuva: Pasi Karjalainen.

Pohjoiskarjalainen Juuka-seura on valittu Vuoden kotiseutuyhdistykseksi 2023.

Suomen Kotiseutuliiton valintaperusteissa todetaan, että Juuka-seuran toiminta on laadukasta ja monipuolista kotiseututyötä innovatiivisella otteella. Kekseliäät tapahtumat ja toimintamuodot, kuten umpimähkäretki ja esteetön ruskaretki, sopivat hyvin innoituksen lähteeksi ja esimerkiksi kotiseutuyhdistyksille kautta maan. Umpimähkäretki on retki, jonka kohde ei ole osallistujien tiedossa lähdettäessä.

”Vuoden kotiseutuyhdistys -kilpailuun tuli monta hyvää ehdotusta, mutta Juuka-seuran toiminnan reippaus, raikkaus ja innovatiivisuus nosti sen esiin”, Kotiseutuliiton järjestöpäällikkö Marika Punamäki kertoo.

Umpimähkäretkellä tutustuttiin perinteiseen juukalaiseen pienteollisuuteen.
Pontikankeittäjänä Arvo Kortelainen ja konstaapelina Ari Koivuselkä Juuka-seuran museo- ja
kansanperinnetoimikunnasta. Kuva: Pasi Karjalainen.

Seuran toiminta kiinnostaa paikallisia, ja seura pyrkii auttamaan yhteiskunnan ongelmien ratkaisuissa. Hyvänä esimerkkinä tästä on mm. osallistuminen Ukrainasta tulleiden auttamiseen, luonnon ja ympäristön tilan seuraaminen ja monenlainen yhteistyö kunnan eri toimijoiden kanssa.

Ahkeraa jäsenhankintaa ja toimintaa

Juuka-seuralla on paljon jäseniä ja järjestettyjä tilaisuuksia sekä merkittävä määrä tilaisuuksiin osallistujia. Jäsenmäärän kehitys on saatu hyvälle tasolle aktiivisen jäsenhankinnan avulla.

Seura osallistuu kotiseututyön aluejärjestön toimintaan sekä etsii ja hyödyntää ulkopuolista hankerahoitusta erilaisiin projekteihin.

”Koen valinnan Vuoden kotiseutuyhdistykseksi olevan tunnustus kaikille perinteisille, harvaan asutulla maaseudulla toimiville kotiseutuyhdistyksille. Vaikka valinnassa nostetaan esiin innovatiivisia avauksia ja uusia toimintamuotoja, Juuka-seuran arkisen työn kivijalkoja ovat edelleen paikallismuseot, kotiseutuarkisto sekä kotiseutuviikon ja muiden kotiseutu- ja kulttuuritapahtumien järjestäminen”, seuran toiminnanjohtaja Pasi Karjalainen korostaa.

Oma lehti tarjoaa kanavan tavoittaa nuoria

Torivilinää Juuka-seuran tapahtumassa.
Juuka-seuran järjestämät tilaisuudet, kuten Juuan kotiseutupäivien, Ellinpäivien, avajaiset iltatoreineen, kokoavat merkittävän määrän osallistujia. Kuva: Pasi Karjalainen.

Juuka-seuran järjestämät tilaisuudet, kuten Juuan kotiseutupäivien, Ellinpäivien, avajaiset iltatoreineen, kokoavat merkittävän määrän osallistujia. Kuva: Pasi Karjalainen.

Juuka-seura on niiden harvojen kotiseutuyhdistysten joukossa, jotka julkaisevat omaa ja itsenäistä paikallislehteä, Juuan ja Kolin alueella ilmestyvää Vaarojen Sanomia. Vaikka Vaarojen Sanomat on tärkeä osa kotiseututyötä, se tilattavana paikallislehtenä kilpailee markkinoilla muiden medioiden kanssa ja tekee normaalia uutistyötä.

”Toki kotiseututyö saa ehkä muita medioita enemmän lehdessä palstatilaa.  Vaarojen Sanomat tarjoaa Juuka-seuralle myös mainion kanavan tavoittaa nuoria, koululaisia ja lukio-opiskelijoita säännöllisen mediakasvatusohjelman kautta”, Karjalainen kertoo.

Kotiseutuliiton hallituksen perustelut Juuka-seuran valinnalle kokonaisuudessaan

Juuka-seuran toiminta on laadukasta ja monipuolista kotiseututyötä innovatiivisella otteella. Kekseliäät tapahtumat ja toimintamuodot, esimerkiksi umpimähkäretki ja esteetön ruskaretki, sopivat hyvin esimerkiksi ja innoituksen lähteeksi kotiseutuyhdistyksille kautta maan. Umpimähkäretki on retki, jonka kohde ei ole osallistujien tiedossa lähdettäessä.

Pienen paikkakunnan yhdistykseksi Juuka-seuralla on paljon jäseniä ja järjestettyjä tilaisuuksia sekä merkittävä määrä tilaisuuksiin osallistujia. Seura osallistuu aktiivisesti kotiseututyön aluejärjestön toimintaan sekä etsii ja hyödyntää ulkopuolista hankerahoitusta erilaisiin projekteihin.

Toiminnassa on huomioitu eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Koululaiset vierailevat säännöllisesti seurassa, Ukrainasta tulevia on autettu ja yhteistyötä tehdään erilaisten yhdistysten kanssa. Seuran toiminnassa kiinnitetään myös huomiota kestävyyden eri ulottuvuuksiin: tehdään talkootyötä, hyödynnetään aurinkoenergiaa ja vaalitaan rakennusperintöä. Seurassa on myös oma luonto- ja ympäristötoimikunta, joka seuraa ympäristön tilaa ja sen muutoksia sekä raportoi niistä. Seuran julkaisema lehti, Vaarojen Sanomat, henkii kotiseuturakkautta ja välittää sitä lukijoilleen.