Jäsenmaksujen turvin palvellaan, neuvotaan ja vaikutetaan

10.10.2018 Uutinen

 

Suomen Kotiseutuliiton jäsenille lokakuussa 2018

Jäsenmaksujen turvin palvellaan laaja-alaisesti, neuvotaan yksilöllisesti ja vaikutetaan yhteiskunnallisesti

Suomen Kotiseutuliiton hallitus esitti ja valtuusto hyväksyi, että Kotiseutuliiton jäsenmaksuja korotetaan 5-7 %:lla ensi vuoden alusta lukien. Tämä on ensimmäinen kerta yli 10 vuoteen, kun liiton jäsenmaksuja korotetaan muutoin, kuin yksittäisen jäsenryhmän osalta.

Valtaosa jäsenmaksuista on pysynyt jotakuinkin ennallaan vuodesta 2006. Nyt tehtävä korotus perustuu viime vuosien kustannustason nousuun, mutta myös tavoitteeseen, että haluamme mieluummin kehittää edelleen kuin supistaa jäsenpalvelujen, toiminnan ja viestinnän laatua, määrää sekä saavutettavuutta. Esimerkiksi posti-, painatus- ja ITC-kustannusten jatkuvaa nousua on jouduttu kompensoimaan vähentämällä varsinaisen toiminnan kustannuksia.

Samaan aikaan liitto on kuitenkin kyennyt kehittämään jäsenpalvelujaan, yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan ja viestintäänsä. Myös esimerkiksi keväisin järjestettäviä maakunnallisia kokouksia on kehitetty, niissä tarjotaan nykyään opastusta ja koulutusta ajankohtaisiin asioihin, ja tilaisuuksiin kutsutaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Tilaisuus pidetään vuosittain 11 maakunnassa, osassa vuorovuosin, osassa vuosittain.

Viime vuosien parantunut jäsenpalvelu näkyy historiallisena kasvuna jäsenmäärissä. Kymmenessä vuodessa liittoon on liittynyt sata uutta jäsenyhdistystä. Muodostamme yhdessä yhden maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä!

Jäsenmäärän kasvu ja jäsenistön monimuotoistuminen lisäävät tarvetta jäsenpalveluille ja neuvonnalle. Elokuussa 2018 liiton palveluksessa aloitti uusi järjestöassistentti. Uusi toimenkuva korvasi entisen osa-aikaisen hallintosihteerin tehtävän. Rekrytointi lisää henkilöstökuluja, mutta on parantanut samalla jäsenpalveluja. Kokoaikainen järjestöassistentti on jokaisena arkipäivänä paikalla juuri jäsenistöämme varten.

Liitto toimii myös huomattavan aktiivisesti edunvalvojana, antaa vuosittain lukuisia lausuntoja ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun asiantuntijana lukuisissa neuvottelukunnissa ja työryhmissä. Liitto käyttää jäseniltä saadut jäsenmaksutulot jatkossakin tehokkaasti ja strategian mukaisesti jäsenten hyväksi.

Valtuusto päätti siis, että jäsenmaksuja korotetaan noin 7 %:lla siten, että summa pyöristetään lähimpään 5 euroon. Korotus ei koske aluejärjestöjen suurimpien jäsenyhdistysten, kannattajajäsenten eikä muut kotiseututoimijat alle 100 jäsentä -ryhmän maksuja.

Suomen Kotiseutuliitto on paikallisuuden kuuluva ääni – jäsentensä ääni.

Jäsenmaksut vuodelle 2019: (suluissa v. 2018 jäsenmaksu, jos muutosta)

1. kotiseutu-, kylä- ja vastaavat yhdistykset
a) alle 100 jäsentä 55 euroa (50)
b) 100-500 jäsentä 75 euroa (70)
c) yli 500 jäsentä  100 euroa (100)
 

2. tieteelliset seurat, säätiöt

 

100 euroa (95)


3. kunnat
a) alle 3 000 asukasta
b) 3 000 – 5 000 asukasta
c) 5 000 – 10 000 asukasta
d) 10 000 – 20 000 asukasta
e) 20 000 – 50 000 asukasta
f) yli 50 000 asukasta

 

160 euroa (150)
215 euroa (200)
320 euroa (300)
485 euroa (450)
700 euroa (650)
860 euroa (800)

4. maakuntien liitot 860 euroa (800)

5. aluejärjestöt ja alueelliset järjestöt
a) aluejärjestöjen jäsenet
mm. suurin osa kaupunginosayhdistyksistä
(itse aluejärjestö 0 euroa)
45 e / yhdistys jossa < 100 jäsentä (40)
65 e / yhdistys jossa 100-500 jäsentä (60)
70 e / yhdistys jossa > 500 jäsentä
b) muut alueelliset järjestöt 230 euroa (215)

6. valtakunnalliset järjestöt
a) keskusjärjestöt
b) henkilöjäsenpohjaiset
 

860 euroa (800)
270 euroa (250)


7. kannattajajäsenet eli Kotiseutuklubin jäsenet
a) henkilöt 45 euroa
    perhejäsen ilman jäsenpostia 20 euroa
    opiskelija 30 euroa
b) yhteisöt 540 euroa (500)

8. muut kotiseututoimijat
a) <100 jäsenen yhteisöt
ja mm. yksityiset museotb) >100 jäsenen yhteisöt,
sekä yritykset ja seurakunnat
 

55 euroa

120 euroa (110)

 

jasenpalvelut

 

Kotiseutuliitossa teitä palvelevat:

Toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo
puh. 040 733 7033 | (09) 612 63220
yleishallinto; järjestöllinen kehittäminen; sidosryhmäsuhteet

Järjestöpäällikkö Liisa Lohtander
puh. 045 1509 109
jäsenpalvelut, -yhteydet ja -neuvonta; järjestöhallinto; toiminnanjohtajan varahenkilö; European Heritage Days

Talouspäällikkö Paula Hirvonen
puh. (09) 612 63222
taloushallinto; laskutus; palkanlaskenta

Viestintäpäällikkö Anna-Maija Halme
puh. 050 440 9411 | (09) 612 63225
viestintä; Kotiseutuposti-lehti; ITC-asiat; Europa Nostra Finland -yhteistyö

Järjestöassistentti Minna Laitinen
puh. (09) 612 63260 | 045 614 0464
jäsenrekisteri ja osoitteistot; jäsenlaskut ja -neuvonta; Kotiseutuliiton arkistot; ilmoitusmyynti

Toimistoassistentti Elina Teikari
puh. (09) 612 63210 | 045 614 0464
toimisto- ja kokouspalvelut; tuotemyynti ja -laskutus; Kirjamakasiini ja liiton kirjasto
___________________

Seurantalojen korjausavustukset

Rakennustutkija Lasse Majuri
puh. (09) 612 63221 | 046 567 3997
seurantalojen korjausavustusten hakeminen ja hakemussuunnittelu; korjausneuvonta

Hankesihteeri-tiedottaja Johanna Heikkilä
puh. (09) 612 63223 | 046 567 3997
korjausavustusten haku ja maksatukset; seurantaloasioiden viestintä; seurantalot.fi -sivusto
___________________

Hankkeet ja projektit

Suunnittelija Jonina Vaahtolammi
puh. (09) 612 63229
paikallismuseohoitajakoulutukset; kulttuuriymparistomme.fi -palvelu; Euroopan kulttuuriympäristöpäivät

Koordinaattori Riikka Noreila
puh. 040 513 2200
Tuusulan Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2019

Koordinaattori Maria Talvitie
puh. 045 162 8440
Mestarit ja kisällit -hanke