ITE Satakunnassa, Koe ITE

Kansantaidetta kaikki

Granö, Veli (päätoimittaja ja kuvatoimittaja), Vuorimies, Elina (toim.): ITE Satakunnassa. Maaseudun Sivistysliitto 2021, 127 s. Susitaival, Paula ja Haavisto, Juho (toimittajat ja kuvatoimittajat): Koe ITE, ITE Hämeessä. Maaseudun Sivistysliitto 2022. 12 s.

Maaseudun sivistysliitto on jo viime vuosisadan lopulla lähtenyt kartoittamaan ITE-taidetta ja -taiteilijoita eri puolilla Suomea ja muuallakin. Varsinais-Suomi, Viron Hiidenmaa, Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Karjala, Lappi, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso, Etelä-Savo ja nyt sitten Satakunta ja Häme on kartoitettu ja eri julkaisuissa vuosien mittaan esitelty.

ITE-taiteeksi kutsutaan ilmaisumuotoa, jossa kouluttamattomat, omaperäiset eri ainesten yhteen kokoajat tuottavat esineitä, olioita ja muita visuaalisen ilmaisun muotoja, jotka eivät noudata perinteisen kuvataiteen tai nykykuvataiteen kaanoneita. ITE-taiteilijat eivät ole saaneet taidealan koulutusta. ITE-taiteen tulokset ovat omaperäisiä, niihin voi suhtautua huvittuneesti tai vakavasti aivan sen mukaan, mikä on katsojan asenne näihin luomuksiin, outsider-taiteen tuloksiin. ITE-taiteilijat eivät pidä ammattitaiteilijoita esikuvinaan eivätkä tarvitse ohjausta ja harrastuspiirin tukea taiteensa tekemiseen.

ITE-taide elää omaa elämäänsä. Kun luomistyö loppuu, sen tulokset usein rappeutuvat, ITE-patsasmuseot jäävät kasvillisuuden jalkoihin. Siinäkin mielessä tämä kansantaiteen muoto eroaa ”virallisesta” kuvataiteesta, joskin on todettava, että kaikki nykytaiteen installaatiot nekään eivät välttämättä kestä ajan hammasta vaan ovat tavallaan kertakäyttötuotteita.  ITE-taide tulee sanoista itse tehty elämä ja se kuvaa tekijänsä elinympäristöön, kulttuuriseen taustaan ja kokemusmaailmaan sitoutuvaa arjen ympäristössä syntyvää taidetta.

Kun nyt käsillä olevissa teoksissa esitellään Satakunnasta ja Hämeestä parisensataa ITE-taiteilijaa ja kun voidaan olettaa, että vastaavanlaisia lukuja voi esittää muistakin maakunnista, on selvää, että näitä kansantaiteilijoita on maassamme satoja. Ja teoksia vastaavasti tuhansia. On veistäjiä, on maalareita, on tekstiilitaiteilijoita. On mitä ihmeellisimpien luomusten tekijöitä, joiden materiaalit löytyvät arkipäivän esineistöstä – joku voisi sanoa romusta – joka herää eloon taiteilijan mielikuvituksen tuotteena. Ainakin ITE-taide tekee katsojansa tyytyväiseksi ja mielen iloiseksi. Ja varmaan moni ajattelee, että kyllä minäkin, kunhan vain viitsisin. Jos siltä tuntuu, olisi syytä viitsiä!

Maaseudun Sivistysliitto on tehnyt suurtyön kartoittaessaan maamme ITE-taiteilijoita, tuskin edes kaikkia – vielä. Maaseudun Sivistysliitto on myös ollut taitava saamaan rahoitusta kartoitustyölle. Leader-rahoituskanavat, Taiteen edistämiskeskus, EU:n maaseuturahasto, ELY-keskukset muiden muassa ovat olleet mukana tallentamassa tätä mielenkiintoista kansantaiteen dokumentointiprojektia. Ja mikä parasta: Maaseudun Sivistysliitto on luonut niille, jotka eivät jaksa lähteä kiertämään maaseutua, ITE-taidetta esittelevän kattavan tietolähteen, joka löytyy linkistä www.msl.fi/itetaide.

Lassi Saressalo