Iisalmen Juhani Ahon museolle Itä-Suomen paikallismuseo -kilpailun voitto

12.6.2020 Tiedote
Kuva Juhani Ahon kirjoituskoneesta.
Juhani Ahon kirjoituskone. Kuva: Iisalmen kaupungin arkisto.

Iisalmen Juhani Ahon museo on voittanut Itä-Suomen paikallismuseo -kilpailun 2020. Voittajan valitsi Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja, museologian professori Janne Vilkuna.

Vuonna 2020 kilpailun teemana on Kokoelmien hoito ja säilytys. Kilpailun arvostelukriteereinä ovat kilpailuteeman mukaisesti kokoelmien ennaltaehkäisevä konservointi, kokoelmatilojen turvallisuus, kunto ja siisteys.

Juhani Ahon museo toimii Brofeldtin pikkupappilassa Iisalmessa.

Kokoelmien hoito edellyttää niiden hallintaa. Juhani Ahon museossa kokoelmat on viety kokonaan sähköiseen tietokantajärjestelmään arkistoaineistoa lukuun ottamatta, jotka nekin saatetaan järjestelmään tänä kesänä.

”Museossa on tuore kokoelmaohjelma, jossa on paneuduttu aiempaa syvällisemmin kokoelmien säilyttämiseen, konservointiin ja turvallisuuteen”, Vilkuna toteaa.

Itä-Suomen paikallismuseo -kilpailun päämääränä on tuottaa näkyvyyttä paikallismuseoille ja sille arvokkaalle työlle, jota niissä tehdään.

OP Pohjois-Savo on usean vuoden ajan tukenut paikallismuseokilpailua ja luovuttaa tämän vuoden voittajamuseolle Juhani Ahon museolle 500 euron palkintorahan. Pankki haluaa tukea pohjoissavolaisten museoiden arvokasta ja laadukasta kulttuurihistoriallista työtä.

Osaan esineistöä saa koskea

Kokoelmatietoja säilytetään turvallisessa paikassa. Museolla on myös erillinen koskettelun mahdollistava käyttökokoelma.

”Esineiden turvallisuus ja olosuhteet on varmistettu ulkomuseon rakennusten kunnon aktiivisella tarkkailulla ja tarvittavilla ammattimaisesti toteutetuilla korjaustoimenpiteillä”, Vilkuna kertoo.

Museolla on viime vuosina korjattu mm. tippalautoja, portaita, räystäitä ja ovenpieliä, tuettu aitan lattiaa ja tervattu mylly ja kaivo. Tänä vuonna museon varasto- ja toimistotilana toimivan rakennuksen valesokkeli puretaan ja palautetaan alkuperäinen hengittävämpi pohjarakenne.

Juhani Ahon museon amanuenssi Ilkka Peuna kertoo, että museolla on pitkään toteutettu suunnitelmallista ja järjestelmällistä kokoelmien hoitoa, jota myös kehitetään jatkuvasti.

Museo hakee myös kumppaneita kokoelmanhoitoon liittyvissä tehtävissä. Aktiivisia konservointitoimenpiteitä on tehty yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun konservointiharjoittelijoiden kanssa. Yhteistyöprojektissa konservointiharjoittelijat tulivat museolle pariksi viikoksi. Harjoittelijat inventoivat ja kuvasivat esineistön, kartoittivat esineiden kunnon ja valmistelivat esineiden puhdistusta. Samalla amanuenssi digitoi esineiden tietoja. Harjoittelijoita ohjeistivat korkeakoulun konservointilehtori ja valokuvauksen opettaja.

Suomen Kotiseutuliitto on paikallista kulttuuri- ja kotiseututyötä tekevien yhteisöjen ja näin myös paikallismuseoiden keskusjärjestö Suomessa.

Janne Vilkunan perustelut kokonaisuudessaan:

Museossa on tuore kokoelmaohjelma, jossa on paneuduttu aiempaa syvällisemmin kokoelmien säilyttämiseen, konservointiin ja turvallisuuteen. Koska kokoelmien hoito edellyttää niiden hallintaa, Juhani Ahon museossa kokoelmat on viety kokonaan sähköiseen tietokantajärjestelmään arkistoaineistoa lukuun ottamatta, jotka nekin saatetaan järjestelmään tänä kesänä. Kokoelmatietoja säilytetään turvallisessa paikassa. Museolla on myös erillinen koskettelun mahdollistava käyttökokoelma. Esineiden turvallisuus ja olosuhteet on varmistettu ulkomuseon rakennusten kunnon aktiivisella tarkkailulla ja tarvittavilla ammattimaisesti toteutetuilla korjaustoimenpiteillä.

Kuva museosta ulkoa.
Juhani Ahon museon aluetta. Kuva: Iisalmen kaupungin arkisto.

 

Kilpailu on järjestetty vuodesta 2010

Itä-Suomen paikallismuseo -kilpailu järjestettiin kuusi kertaa nimellä Savo-Karjalan paikallismuseo. Vuonna 2016 kilpailu laajeni Kainuuseen ja Kymenlaaksoon ja sai uuden nimen. Kilpailu järjestetään sivutoimisesti hoidettujen paikallismuseoiden kesken viiden maakunnan alueella. Kilpailun teema vaihtuu vuosittain.

2010 Savo-Karjalan paikallismuseo: Liperin maatalousmuseo Pohjois-Karjalasta – teemana nuoret ja museo.

2011 Savo-Karjalan paikallismuseo: Suomen Asutusmuseo Pohjois-Savon Lapinlahdelta – teemana hyvin hoidettu museoympäristö.

2012 Savo-Karjalan paikallismuseo: Pattoin perintötalo Etelä-Savon Juvalta – teemana suunnitel-mallinen museotyö.

2013 Savo-Karjalan paikallismuseo:i Mäntyharjun museo Etelä-Savosta – teemana markkinointi.

2014 Savo-Karjalan paikallismuseo: Kiteen kotiseutumuseo Pohjois-Karjalasta – teemana vaihtuva näyttely.

2015 Savo-Karjalan paikallismuseo: Nilsiän perinne- ja kulttuuriyhdistys Pohjois-Savosta – teemana talkoot ja vapaaehtoistyö.

2016 Itä-Suomen paikallismuseo:Kouvolan Miljöö- ja Radiomuseo Kymenlaaksosta – teemana verkkonäkyvyys.

2017 Itä-Suomen paikallismuseo: Riuttalan Talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiö Pohjois-Savosta – teemana rakennusten kunnostaminen.

2018 Itä-Suomen paikallismuseo: Kouvolalainen Ankkapurhan teollisuusmuseo Kymenlaaksossa – teemana Suomen itsenäisyyden juhlavuoden huomioon ottaminen paikallismuseon näyttelyissä ja tapahtumissa sekä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

2019 Itä-Suomen paikallismuseo: Kesälahden kotiseutumuseo Pohjois-Karjalassa – teemana paikallismuseoiden kokoelmahallinta ja digitointi