Hyvän korjauksen palkinnot jaettu – pääpalkinto Laitilaan Suomen vanhimmalle seurantalolle

5.9.2016 Tiedote

Suomen Kotiseutuliiton tiedote

Seurantaloille jaettavan Hyvän korjauksen palkinnon saajat on valittu. Pääpalkinto myönnetään Laitilan kulttuurihuone Walolle, joka on Suomen vanhin seurantalo. Kunniamainintoja jaetaan Juankoskelle, Orivedelle, Saloon ja Ylöjärvelle.

Hyvän korjauksen palkinto on seurantaloasiain neuvottelukunnan myöntämä palkinto, joka jaetaan tunnustukseksi seurantalolle, jota on korjattu vanhaa kunnioittaen ja jonka käytettävyys on korjausten myötä parantunut. Palkituissa kohteissa turhaa uusimista on vältetty ja talojen eri ikäkerrostumien on annettu näkyä. Korjauksissa on käytetty perinteisiä materiaaleja ja työtapoja.

Pääpalkinto vuonna 2016:

Kulttuurihuone Walo (1886), Laitilan Kulttuuriseura Walo ry, Laitila

Kunniamaininnat:

Mathildedalin työväentalo (1919), Mathildedalin Työväenyhdistys ry, Salo

Muuruveden kylätalo (Manttu) (1905), Muuruveden Jyske ry, Juankoski

Viljakkalan seurojentalo (1919), Viljakkalan Seurojentalo-yhdistys ry, Ylöjärvi

Västilän Voimantalo (1925), Urheiluseura Västilän Voima ry, Orivesi

Tuhkasta toimivaksi kokonaisuudeksi

Pääpalkinto myönnetään vuonna 1886 rakennetulle Laitilan Kulttuurihuone Walolle, joka on tiettävästi Suomen vanhin seurantalo. Talo oli kohdata loppunsa valtakunnallisena seurantalopäivänä 12. syyskuuta 2008, kun se vaurioitui pahasti tuhopolton seurauksena.

Kulttuuriseura Walo on korjannut taloa esimerkillisillä korjaustavoilla. Korjauksia on suunniteltu ja tehty Museoviraston ohjeiden mukaan ja vanhojen talojen kunnostamisen asiantuntijoiden johdolla. Talo on säilytetty mahdollisimman pitkälti alkuperäisessä asussaan tilajaoltaan ja julkisivuiltaan. Kaikki käyttökelpoinen materiaali hyödynnettiin korjauksessa: Esimerkiksi kattotiilet irrotettiin, puhdistettiin ja maalattiin. Valtaosa töistä tehtiin talkoilla. Lopputulos on kaunis talo, jonka tarina maan vanhimpana seurantalona jatkuu.

Pääpalkinto jaetaan Walon talolla valtakunnallisena seurantalopäivänä 10.9. klo 12.

Kunniamainintoja neljälle talolla

Kilpailuehdotusten korkean tason takia palkintoraati päätti tänä vuonna jakaa neljä kunniamainintaa.

Salossa sijaitsevan Mathildedalin työväentalo saa kunniamaininnan hyvästä korjauksesta. Talo on saatu korjausten myötä ympärivuotiseen käyttöön, mutta osa tiloista voidaan haluttaessa pitää myös kylmillään. Lämmitysjärjestelmä vaihdetiin maalämpöön. Ikkunat korjattiin ja talon eristys tehtiin selluvillalla.

Juankoskelaisen Muuruveden Mantun kunnostaminen kylätaloksi on piristänyt koko kylää. Huonokuntoisesta, käyttämättömänä olevasta talosta on korjattu rakennus, joka on kyläläisten monipuolisessa käytössä. Kate uusittiin konesaumatulla pellillä ja ikkunat kunnostettiin. Salin näyttämötekniikkaan on panostettu ja salin vanhat seinämaalaukset säilytettiin ja kunnostettiin.

Ylöjärvellä sijaitseva Viljakkalan seurojentalon korjauksessa talon alkuperäinen tunnelma on onnistuttu säilyttämään. Suunnittelussa ja korjauksissa on käytetty apuna konservaattoria. Talossa tehtiin vain välttämättömät korjaukset ja käytettiin perinteisiä ja luonnonmukaisia korjausmateriaaleja. Näyttämön maisemakulissit on konservoitu. Töitä tehtiin talkoovoimin ja ulkomaalauksessa oli apuna kansainvälisen talkootyöleirin väki.

Orivedellä sijaitsevan Västilän Voimantalon korjaamista voi pitää kylän voimanponnistuksena. Suuri ja lähtötilanteessa huonokuntoinen talo kunnostettiin pitkälti talkoovoimin monipuoliseen käyttöön sopivaksi tunnelmalliseksi koko kylän keskukseksi. Lämmitysjärjestelmäksi asennettiin ympäristöystävällinen maalämpö ja salin vanha kirkkokamiina säilytettiin.

Palkintojen myöntöperusteet

Hyvän korjauksen palkinto

Seurantalopäivä

 

Lisätiedot:

Tiedottaja-hankesihteeri Sanna Käyhkö, Suomen Kotiseutuliitto
puh. (09) 612 63223, sanna.kayhko@kotiseutuliitto.fi

Laitilan Kulttuurihuone Walo:
puheenjohtaja Terhi Sinisalo, Laitilan Kulttuuriseura Walo ry
puh. 050 5921 472