Hämeenlinna pilottialueena kulttuuriympäristöalan selvityksessä

17.3.2016 Tiedote

Hämeenlinnan alueella selvitetään kolmannen sektorin kulttuuriympäristötoimijoiden toimintaa ja tiedontarpeita. Selvitys on osa Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen koulutusohjelman opinnäytetyötä, jonka tuloksia hyödynnetään Suomen Kotiseutuliiton Kulttuuriympäristö ja kansalainen -hankkeessa.

Opinnäytetyössä toteutetaan kysely kulttuuriympäristön parissa toimiville tahoille. Kyselyn vastaajiksi etsitään kaikkia jotka kokevat olevansa kulttuuriympäristötoimijoita Hämeenlinnan alueella. Kysely on suunnattu kansalaisille ja yhdistyksille, ei viranomaisille. Vastausaikaa on 15.4.2016 asti.

Kyselyn tavoitteena on selvittää kulttuuriympäristötoimijoiden toimintatapoja, asenneilmapiiriä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kulttuuriympäristö on ihmisen luoma ympäristö, johon kuuluvat rakennettu ympäristö, muinaisjäännökset ja kulttuurimaisemat. Kyselyssä kulttuuriympäristötyöllä tarkoitetaan muun muassa talkoiden ja tapahtumien järjestämistä, tiedottamista, vaikuttamista ja aloitteiden tekoa.

Valtakunnallinen selvityshanke hyötyy pilotin tuloksista

Suomen Kotiseutuliiton valtakunnallinen Kulttuuriympäristö ja kansalainen -hanke tekee selvityksen kulttuuriympäristöalan kolmannen sektorin toimijoista sekä toiminnan laajuudesta ja sen haasteista. Kotiseutuliiton valtakunnallinen selvitys tuo esiin vapaaehtoistyönä tapahtuvan kulttuuriympäristötyön kattavuuden, laadun ja ongelmat sekä tuki-, tieto- ja koulutustarpeet.

Selvityshankkeen kuluessa luodaan verkostoja nykyisten aktiivisten toimijoiden kesken, kehitetään erilaisia toiminta- ja yhteistyömalleja sekä vahvistetaan jo olemassa olevaa osaamista ja motivaatiota olla mukana kulttuuriympäristötyössä. Hankkeen päämääränä on tuottaa kulttuuriympäristösektorin toimijoille toimintaohjeita ja työkaluja, kartoittaa yhteistyökumppaneita sekä tukea paitsi kansalaisia myös kuntasektoria ja virkamiehiä yhteistyössä kansalaisten kanssa.

Suomen Kotiseutuliitto on valtakunnallinen kotiseututyön keskusjärjestö, Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö ja kulttuuriympäristökentän tunnettu toimija. Kotiseutuliitto on aktiivinen paikallisuuden puolestapuhuja, joka kehittää kotiseututyötä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun. Kotiseutuliiton jäsenkentässä toimii noin 150 000 aktiivista kansalaista.

Lisätietoja:

Opinnäytetyö ja kysely:

Kyselyyn voi vastata tässä linkissä.

Katriina Paakki
Kestävän kehityksen opiskelija
Hämeen ammattikorkeakoulu
katriina.paakki@student.hamk.fi

Kulttuuriympäristö ja kansalainen – selvityshanke:

Lisätietoja Suomen Kotiseutuliiton hankkeesta tässä linkissä.

Sini Hirvonen, koordinaattori
Suomen Kotiseutuliitto
sini.hirvonen@kotiseutuliitto.fi
puh. 045 614 0464
Liisa Lohtander, järjestöpäällikkö
Suomen Kotiseutuliitto
liisa.lohtander@kotiseutuliitto.fi
puh. 045 1509 10