Hakuilmoitus: Hankesihteeri-tiedottajan sijaisuus

29.5.2018 Uutinen

Suomen Kotiseutuliitto hakee määräaikaista sijaista hankesihteeri-tiedottajalle (sijaisuuden kesto 1 vuosi ja 8 kuukautta 1.8.2018 – 31.3.2020).

Suomen Kotiseutuliitto huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta seurantalojen korjausavustusten jakamisesta. Seurantalojen korjausavustuksilla pyritään säilyttämään seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä ja parantamaan niiden käytettävyyttä. Kyse on harkinnanvaraisesta valtionavustuksesta, joka varataan vuosittain valtion talousarvioon. Korjausavustusta jaetaan noin 1,7 miljoonaa euroa vuodessa.

Suomen Kotiseutuliitto on valtakunnallinen kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön keskusjärjestö sekä maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Kotiseutuliitto edistää monimuotoista suomalaista kulttuuria sekä paikalliskulttuurien arvostusta, tukee kotiseututyötä, vaalii kulttuuriympäristöjä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun.

Hankesihteeri-tiedottajan tehtävänä on vastaanottaa avustushakemukset, vastata avustusten maksatuksesta sekä avustusten käytön selvitysten käsittelystä. Hankesihteeri toimii seurantaloasiain neuvottelukunnan kokousten sihteerinä sekä vastaa tiedotuksesta ja viestinnästä mukaan lukien sosiaalinen media ja uutiskirje.

Toivomme tehtävään soveltuvaa koulutusta. Onnistuakseen tehtävässä hankesihteeri-tiedottajalla on taloushallinnon osaamista, hyvä valmius IT-järjestelmien käyttöön ja tiedottamiseen sekä mielenkiintoa kulttuuri- ja rakennusperintöä kohtaan. Tehtävä edellyttää itsenäistä työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, asiakaspalveluhenkisyyttä, järjestelmällisyyttä sekä hyvää suomen ja ruotsin kielen taitoa.

Sijaisuus on määräaikainen ja siinä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Elokuun ajan sijainen työskentelee yhdessä tehtävän vakituisen haltijan kanssa ja saa siihen perehdytyksen.

Hakuaika päättyy maanantaina 11.6.2018

Haastattelut pidetään torstaina 14.6.2018.

Valinta pyritään tekemään kesäkuun aikana.

Työ alkaa 1.8.2018.

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo
riitta.vanhatalo @ kotiseutuliitto.fi
tai puhelimitse, puh. 040-7337033, seuraavina aikoina: pe 1.6. klo 10-12 ja to 7.6. klo 10-12

Lähetä hakemuksesi 11.6.2018 mennessä:
riitta.vanhatalo @ kotiseutuliitto.fi

 

www.kotiseutuliitto.fi/seurantalot