Haku Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 2019 avautuu marraskuussa

18.10.2019 Uutinen

Museovirasto avaa toista kertaa haun Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Haku alkaa 4. marraskuuta ja jatkuu 5. joulukuuta saakka. Kansallinen luettelo täydentyy määräajoin. Ensimmäisellä kierroksella vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi luetteloon 52 kohdetta. Kansallisesta luettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin.

Valinta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon on tunnustus perinteiden parissa toimiville yhteisöille. Luettelo tuo vahvempaa näkyvyyttä perinteille ja vie syvemmälle elävän perinnön suojelun prosessia. Samalla se on askeleen lähempänä kansainvälisen tason tunnustusta.

Nyt uusia tahoja kannustetaan mukaan esittämään kohteita kansalliseen luetteloon. Liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin ja valmistella hakemus alan toimijoita, yhteisöjä ja perinteenharjoittajia yhdistävällä tavalla. Tarkoituksena on, että luettelointi itsessään syventää toimijoiden pohdintoja elävän perinteen suojelemisesta.

Kansallisessa luettelossa ovat edustettuna seuraavat aihealueet: juhlat ja tavat, esittävät taiteet, musiikki ja tanssi, suullinen perinne, käsityötaidot, ruokaperinteet, pelit ja leikit sekä luonto ja maailmankaikkeus. Kansalliseen luetteloon voidaan ottaa mukaan ehdotuksia elävästä perinnöstä näillä aihealueilla, niitä yhdistäen tai niiden ulkopuolelta.

Kansallista luetteloa kootaan osana Unescon yleissopimusta aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Unescon sopimukseen kuuluu myös aineettoman kulttuuriperinnön luettelointi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kansallisen luettelon taustalla on Elävän perinnön wikiluettelo, johon on jatkuva haku. Wikiluettelossa on mukana jo 150 artikkelia yli 220 toimijataholta viidellä eri kielellä.

Kansallisen luettelon kohteista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö Museoviraston ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän esityksestä. Myös muilla elävän perinnön aloilla toimivilla asiantuntijatahoilla on mahdollisuus kommentoida sähköisesti kansalliseen luetteloon tehtäviä hakemuksia.

Kansallisesta luettelosta on mahdollista myöhemmin hakea Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälisiin luetteloihin. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä Suomen ensimmäiset esitykset Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin koskevat saunomisperinnettä Suomessa ja toisena kohteena kaustislaista viulunsoittoa. Lisäksi Suomi on mukana pohjoismaista limisaumaveneperinnettä koskevassa hakemuksessa.

Lisätietoa sekä haku Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 4.11-5.12.2019 https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Elävän_perinnön_kansallinen_luettelo

Lisätietoja:
Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6017

Muualla verkossa

Elävän perinnön wikiluettelo
Tietoa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanosta Suomessa
Unescon kansainväliset aineettoman kulttuuriperinnön luettelot (The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity; The List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding)